Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Analysis Of A Node As An Active Public Space In Terms Of Urban Life

Kamusal mekânlar, kamusal aktiviteyi barındıran, toplumsal yaşantıyı besleyen ve yönlendiren mekândır. Toplumun her kesiminden insanın sürekli etkileşim halinde bulunduğu bu mekânlar, kent kimliğini şekillendiren en önemli öğelerden biridir. İzmir kenti açısından önemli bir düğüm noktasını kentsel kimlik ve kalite ögeleri temelinden analiz etmek bu çalışmanın çıkış noktasını oluşturmaktadır. Çalışmada ayrıca sağlıklı toplumların vazgeçilmezi olan kamusal mekâna / yaşama odaklanmanın gereğine de vurgu yapılmaktadır. Bu çalışma üç aşamada gerçekleştirilmiştir. İlk olarak, araştırma alanını öncelikle fiziksel özellikleri (konumu, çevresel kullanımlar, erişilebilirlik, ulaşım alternatifleri, tasarım özellikleri vb.) yönüyle irdelenmiştir. Sonrasında, araştırma alanı sosyal (kullanıcı bilgileri, sosyal etkileşim, çevre - davranış ilişkisi, kullanıcı davranışları, aktivite türleri) ve duyumsal (algılama sürecindeki duyumlar) yönlerden değerlendirilmiştir. Çalışmada değerlendirilen materyallerden elde edilen bulgular dikkate alınarak bazı önerilerde bulunulmuştur. Buna ek olarak, mekân ile kullanıcısı arasındaki ilişki tartışılmış, çevre kalitesini arttırmak için planlamacılar, tasarımcılar, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimleri yönlendirici bazı önerilerde bulunulmuştur.Anahtar Kelimeler
Düğüm noktası, Kamusal mekân, Karşıyaka

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri