Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Basına Yansıyan Yönleriyle Kut’ül Amare Zafersinin Kısa Bir Değerlendirilmesi

1914 yılında başlayan 1.Dünya Savaşı 1918 yılına kadar devam etmiştir. Savaşın başlamasının asıl sebebi sanayileşmenin ortaya çıkmasıyla meydana gelen sömürgecilik, hammadde yarışını yanı sıra devletlerin silahlanma yarışı ve devletler arasındaki bloklaşma yarışı savaşın temel nedenlerini oluşturmuştur. Dünya savaşı olarak adlandırılmasının nedeni ise dünyadaki bütün devletlerin savaşa girmesi değil, savaşın ortaya çıkardığı sonuçlar tüm dünya devletlerini olumlu ya da olumsuz etkilemesinden dolayı bu isimle anılmıştır. Osmanlı Devleti de bu devletlerden biridir. Savaş Avrupa’da patlak vermesine rağmen stratejik bir konuma sahip olan Osmanlı Devleti kendini İttifak Gurubunun yanında savaşın ortasında bulup birçok cephede itilaf Gurubuyla savaşmıştır. Bu cepheler taarruz, savunma ve yardım cepheleri olarak adlandırılır. Osmanlı Devleti savunma cephelerinde Çanakkale cephesinde başarılı olmasının yanı sıra diğer bir savunma cephesi olan Irak cephesinde de Kut’ül Amâre de İngilizlere karşı başarı elde etmişse de daha sonra rehavete kapılan Osmanlı Devleti kendi askerlerini başka cephelere gönderince İngilizler tekrar toparlanarak Irak cephesinden saldırıya geçmiş ve bu cephede de yenilgi alınmıştır.Anahtar Kelimeler
1.Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti, Cepheler, Irak cephesi, Kut’ül Amâre

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri