Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Tutunamayanlar Romanına Sosyopolitik Bir Bakış

Oğuz Atay, Türk edebiyatında bireyin hem kendisiyle hem de toplumla olan çelişkilerini işleyen bir yazardır. Kendi değerlerine göre yaşayamayan birey, kendisini sorgularken, yeniden bir varoluşun ortaya çıktığını görürüz. Eserlerinde bireyin çıkmazlarını anlatırken dönemin sosyo-politik eleştirisini de mizahi bir üslupla ele alır. Bu çalışmanın amacı Oğuz Atay’ın 1990’lardan itibaren bir kült haline gelen eseri Tutunamayanlar adlı eseri sosyo-politik bağlamda yeniden okumaktır. Yayımlandığı dönemde modernist ve postmodernist anlatım teknikleriyle dikkat çeken eserde önemli olan bir diğer husus ise eserin içeriğidir. 1971-1972’de yayımlanan eser bu anlamda Cumhuriyetin ilk dönemleriyle beraber ortaya çıkan sosyal ve siyasal sorunlardan izler taşır. Yazarın daha çok ironik bir dille sorunsallaştırdığı toplumsal meseleler, kahramanlarının bilinçlerinde, onların konuşmalarında ortaya çıkar. Denilebilir ki Atay, Türk aydınının ontolojik sorunlarını mevzu bahis yaparken söz konusu sorunlara sebep olan toplumsal durumları da irdeler. Eserin ortaya çıkış amacı olarak düşünülebilecek intihar eylemi, bir aydın olan, daha doğrusu tutunamamış bir aydın olan Selim tarafından gerçekleştirilir. Onun yakın arkadaşı olan Turgut Özben’in bu ölümü araştırmasıyla beraber bizler de bir aydını intihara sürükleyen bireysel nedenlerin yanında toplumsal sebeplere de tanık oluruz.Anahtar Kelimeler
Sosyo-politik durum, mizah, modernizm.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri