Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Kırsal Kesim İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Çevre Kavramı Algıları

Bu çalışmada kırsal kesim ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin çevre kavramına ilişkin algıları değerlendirilmiştir. Çalışma Söke (Aydın) ve Demirci (Manisa) ilçelerindeki ilköğretim okullarında gerçekleştirilmiştir. Araştırma 120, 7. sınıf öğrencisiyle gerçekleştirilmiştir. Seçilen okulların ortak özelliği öğrencilerin çevre köylerde oturmaları ve ailelerinin tarımla uğraşmalarıdır. Araştırma tarama modelli bir çalışmadır. Araştırma veriler yarı yapılandırılmış görüşme ve zihin haritalama tekniğine göre toplanmıştır. Araştırmanın verileri içerik analiziyle değerlendirilmiştir. Araştırma bulguları, 120 öğrencinin çevre kavramını 611 farklı kavramla tanımlamışlardır. 611 sözcüğün kategorilere dağılımı, biyo-fiziksel (11), duyusal (9), koruma (7), bozulma (5), mekan (4), kültürel (3) ve ekonomik (2) şeklinde gerçekleşmiştir. Araştırmada şu sonuçlara ulaşılmıştır: (1) öğrencilerin çevre kavramını baskın olarak çevrenin canlı özelliklerine algılamaktadırlar: (2) çevre kavramına ilişkin bilgilerinin sınırlı, basit ve yetersizdir; (3) öğrencilerdeki çevre kavramı sürdürülebilir kalkınmanın öğretimi için yeterli değildir.Anahtar Kelimeler
Çevre eğitimi, Çevre kavramı, Ekoloji, İlköğretim

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri