Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Trt Kanallarında Yayınlanan Çizgi Filmlerde Spor Öğesinin Değerlendirilmesi

TV günümüz teknolojisinde en çok seyredilen ve en çok etkilenilen kitle iletişim araçlarındandır. Özellikle ilköğretim dönemi çocukların gelişiminde çocuk programlarının etkisi gözle görülebilir ve çarpıcı bir durumu göstermektedir. Ayrıca yapılan çalışmalar çocukların soyut döneminde izledikleri ve gördükleri bir resmin etkisinde kaldığını göstermektedir. Fizyolojik organizmanın en hızlı gelişim gösterdiği 3 – 6 yaş grubundaki çocukların gördükleri olumlu ya da olumsuz davranışları zihinsel süreçte işledikleri, öğrendiklerini denediklerini görmek pek çok vakada görülmüştür. Son yıllarda animasyonla yapılan reklam filmlerinde reklam verenler çocukların bu özelliklerinden çokça yararlanmaktadırlar. Çocuklar televizyon ekranlarına bir araştırmacı gözüyle bakmakta ve gördükleri şekillere farklı anlamlar vermektedirler. İlgi noktası olarak kahraman olan karakterlerin davranış şekillerinde ve en çok üzerinde vurgu yaptıkları hareketlere odaklanır. Gelişimin bu döneminde çocukların gelişimsel ödevlerine uygun programlar çocukların gelişimlerine olumlu katkılar sağlamaktadır. Araştırmacılar, özellikle okul öncesi çocuklara yönelik çalışmalar yapılmasının, başarının ilk adımlarını getireceği konusunu bir çok çalışmada belirtmişlerdir. Türkiye’de yayında olan birden çok çocuk kanalı bulunmaktadır. Fakat bunlar içerisinde özellikle TRT çocuk kanalı çocukların gelişim özelliklerine göre içerikler geliştirdiği görülmüştür. Bu araştırmada, TRT Çocuk kanalında görsel dizi olarak yayınlanan 5 çizgi film incelenmiştir. Bunlarda spor temasının işlenme biçimlerine ve yer alma sürelerine bakılarak karşılaştırmalar nitel olarak yapılmıştır. Sonuç olarak çizgi film teknolojisi günümüzde çocukların ve ebeveynlerin hayatında büyük bir yer kaplamakta ve izleyenlere verilen mesajlar bu mecrada dikkatle takip edilmektedir. Yeni bir spor eğitim sistemi kurulurken bu alandan yararlanarak daha nitelikli ve geniş bir spor bilgi sistemi oluşturulabilir. Bu alanda çalışma yapacak araştırmacılar için yeni bir araştırıma alanı oluşturulabilir. Sistem, daha alt yaş gruplarına öğrenmeyi daha zevkli ve istendik yönde yapacağından çocuklarda ki ön öğrenme düzeyi de bu alandan daha çok yararlanabilir. Günümüzde farklı alanlarda dijital animasyon programlarından yararlanılabilmektedir. Gerek eğitimlerde gerekse reklamsal alanlarda bir çok uygulamada farklı disiplinler arası işbirliği kurulabilir.Anahtar Kelimeler
Çocuk, Çocuk Kanalları, Çizgi Film, Animasyon, Spor, TV Etkisi, Gelişim ve Öğrenme

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri