Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Teknolojik Gelişmelerin Muhasebe Mesleğine Etkileri: Muhasebe Meslek Mensuplarına Yönelik Bir Uygulama

Bu çalışmada, iktisadi faaliyetler sonucunda günlük hayatın ihtiyacı olarak doğan muhasebe mesleğinin teknolojik gelişmelere bağlı olarak gerçekleşen değişikliklerin etkisi üzerinde durulmaktadır. Teknolojik gelişmelerin muhasebe mesleğine olan etkileri tarihsel sıraya göre anlatılmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde muhasebe mesleği tanımlanarak, Muhasebenin kavramları, fonksiyonları, muhasebede kullanılan belgeler ve muhasebe süreci açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde muhasebe mesleği unvanları üzerinde durularak Dünya’da ve Türkiye de muhasebe mesleğinin tarihi üzerinde durulmaktadır. Çalışmanın üçüncü bölümünde muhasebe mesleği ile teknoloji ilişkisi açıklanarak. Teknolojik gelişmelerin muhasebe mesleğine kattığı yenilik ve etkileri üzerinde durulmuştur. Çalışmanın dördüncü bölümünde İstanbul İl’inde çalışan ve İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’na kayıtlı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere Tez’in konusunu oluşturan teknolojinin muhasebe mesleğine olan etkisinin tespit edilmesi adına sorular yöneltilmiştir. Tez’in uygulaması olan anket bu bölümü oluşturmuştur. Bu çalışmanın asıl amacı; geçmişten günümüze kadar hayatımıza etki eden teknolojinin meslekleri de etkisi altına aldığı görülmektedir. Teknolojik gelişmelerin muhasebe mesleğini nasıl etkilediği ve muhasebe mesleğinde yaşattığı sorunlar ve bu sorunların nasıl çözüleceği üzerinde durularak, mesleği icra eden ve icra edecek olan kişilere önerilerde bulunmaktır. Tez'in ve makalenin diğer amacı da Teknolojik gelişmeler sonucunda muhasebe mesleğinin izleyeceği yol'a yanıt aramaktır.Anahtar Kelimeler
Muhasebe, Muhasebe mesleği, Teknolojik gelişmeler.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri