Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Millî İktisat Fikrinin Gelişimi ve İtibar-ı Millî Bankası

İkinci Meşrutiyet sonrası yaşanan gelişmeler önce İttihat ve Terakki Fırkasının programına, ardından da ülke siyasetine yansıyan liberal iktisat anlayışının hayata geçmesiyle sonuçlanmıştı. Bu anlayış, kapalı bir ekonomik anlayıştan kurtarılması gereken toplumun refaha ulaşabilmesi yolunda önemli bir çıkış olarak görülmüştü. Liberal karakterli bu politik ve ekonomik söylem, yaşanan Balkan faciası yıllarında ayrılıkçı hareketlerin hız kazanması ile birlikte önemli ölçüde başarısızlığa uğramış, kısa süre içerisinde partinin ekonomik anlayışında önemli değişikliklere gidilmesine yol açmıştı. Böylece Müslüman Türk unsurunun şirket kurmaya teşvik edilmesi ana hedeflerden biri haline gelmişti. «Millî» şirketlerin kuruluşuna fiilen ön ayak olmaya başlayan parti teşkilatı, toplumu örgütleyerek ticarette millî bir iktisat anlayışın doğuşuna ortam hazırlamıştı. İttihat ve Terakki’nin savaş yıllarında izlediği iktisadi milliyetçilik ve bunun bir sonucu olarak gelişen politikalar, Osmanlı ticaret burjuvazisi içindeki gayrimüslim unsurun etkinliğinin kırılmasına ve iç ve dış ticaretin önemli ölçüde Müslüman Türk unsurun hakimiyeti altına girmeye başlamasına yol açtı. Bu makalede Anadolu’da hâkim unsura dayalı bir burjuvazi tipinin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla kurulan Osmanlı İtibar-ı Millî Bankası (1917) ile ilgili bir değerlendirme yapılmış ve söz konusu bankanın kuruluş aşamasındaki tartışmalardan başlayıp Cumhuriyet döneminde İş Bankasına eklenmesine kadarki süreç değerlendirilmiştir.Anahtar Kelimeler
İttihat ve Terakki, millî iktisat, liberal ekonomi, İtibar-ı Millî Bankası, Cavit Bey

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri