Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin “Eğitim Psikolojisi Dersi” İle İlgili Metaforik Algıları

Bu araştırmanın amacı, İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin “eğitim psikolojisi dersi” ile ilgili metaforik algılarını belirlemektir. Araştırmada nitel araştırma modellerinden biri olan olgubilim (fenomenoloji) kullanılmıştır. Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğrenim gören 95 öğrenci araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. Araştırmada İlahiyat Fakültesi öğrencilerin eğitim psikolojisi dersi ile ilgili metaforlarını belirlemek için yarı yapılandırılmış bir form kullanılmıştır. Bu formda öğrencilerden “eğitim psikolojisi dersi ……. gibidir/benzer; çünkü…….” cümlesini tamamlamaları istenmiştir. Araştırmada verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmanın güvenirliği 0.98 olarak bulunmuştur. Araştırmadan elde edilen bulgular sonucunda, öğrencilerin eğitim psikolojisi dersi ile ilgili toplam 60 farklı metafor geliştirdikleri görülmüştür. Öğrenciler eğitim psikolojisi dersi ile ilgili en fazla felsefe, hayat, su, matematik, öğretmen, hayat dersi, insan, öğretmenlik, kişisel gelişim, anne, hayat rehberi gibi metaforları belirtmişlerdir. Metaforlar ortak özellikleri dikkate alınarak 6 farklı kategoride toplanmıştır. Araştırmada metaforların analizi sonucunda kavramsal kategoriler “Yönlendiren-Faydalı”, “Diğer Disiplinlerle Bağlantılı”, “Yaşam Boyu Süreç”, “İhtiyaç-Gerekli”, “Zengin içeriğe sahip” ve “Keyif veren” başlıkları altında yer almıştır.Anahtar Kelimeler
Eğitim Psikolojisi dersi, metafor, nitel araştırma yöntemi

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri