Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


2000 Kuşağı İşgörenlerinin X Kuşağı Yöneticilerinden Beklentilerine Yönelik Bir Nitel Araştırma

İşletmelerin yönetiminde karar vericiler olarak yöneticiler önemli bir yere sahiptir. Her yöneticinin kendine özgü yönetim tarzı söz konusudur. Yöneticilerin yönetim tarzlarındaki farklılıkları etkileyen birçok faktör vardır. Bunlardan biri de temsil ettikleri kuşaktır. O kuşağın özelliklerini ister istemez çalışma hayatında da görmek mümkündür. Bu çalışmanın amacı; 1- bilişim sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde, yeni kuşak işgörenlerin yöneticilerinden beklentilerini 2- yeni kuşak işgörenlerin beklentilerinin, yöneticileri tarafından ne ölçüde sağlanabildiğini tespit etmektir. Bu çalışma, nitel araştırma yaklaşımlarından biri olan durum çalışması (case study) ile yapılmıştır. Bir bilişim firması çalışanları ile mülakat yapılmıştır. Yöneticiler ve işgörenler için ayrı ayrı 6 soru hazırlanmış olup, X kuşağı yöneticiler ve 2000 kuşağı işgörenleriyle görüşme yapılarak cevaplar içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırma sonucunda, yöneticilerin 2000 kuşağı işgörenlerinin beklentilerini bildikleri ve buna göre yönetim tarzı belirledikleri sonucuna ulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler
X kuşağı, 2000 kuşağı, X kuşağı yönetici işgörenleri, 2000 kuşağı işgörenleri

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri