Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Divanlardan Hareketle Edebiyat ve Tarih İlişkisi

İnterdisipliner çalışmalar pek çok bilim dalında olduğu gibi sosyal bilimler alanında da giderek daha çok önemsenmektedir. Konuya önem atfeden akademisyenler farklı disiplinlerin bakış açılarını kavrayarak çok yönlü düşünebilmekte ve bütüncül bir bakış açısıyla daha kapsamlı ve doğru yorumlar üretebilmektedir. Bu durum uzman körlüğü adı verilen akademik hastalığın da çaresi olarak görülmektedir. Bu bağlamda tarih ve edebiyat ilişkisi gerek tarihçilerin gerekse edebiyat tarihçilerinin gündemini uzun süredir meşgul eden bir konudur. Tarih araştırmalarında edebiyatın sunduğu verilerin muteber olduğu hususu artık tarihçilerin birçoğu tarafından kabul görmektedir. Edebi metinler sadece tarihi belgelerin azlığında tamamlayıcı rol üstlenmemiş, aynı zamanda tarihi malzemeyi zenginleştirmek suretiyle tarihçinin kazanacağı edebî perspektifin de yardımıyla yorumlarında daha isabetli olabilme imkanı vermiştir. Resmi tarih görüşünün zaman zaman yanlı bir tutum sergilemesi neticesi tarihi olayların olduğundan farklı aksettirilmesi, bazı olaylara ait yeterli bilginin olmayışı vb. durumlarda edebi metinler tarihçi için oldukça önem arz etmektedir. Bu çalışmada, tarih ve edebiyat ilişkisine değinilmiş ve özellikle Osmanlı tarihi araştırmalarında edebî metinlerden nasıl istifade edilmesi gerektiği divanlardan hareketle ele alınmıştır. Bu husus örnek beyitler verilmek suretiyle gösterilmeye çalışılmıştır.Anahtar Kelimeler
Edebi metin, Divan, Tarih

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri