Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Türk Dış Politikasında Balkanların Önemi ve STK’ların Balkan Politikalarındaki Rolü : TİKA ve YTB Örnekleri

Devlet temelli uluslararası sistem küreselleşmeyle birlikte çok aktörlü bir yapıya evrilmiştir. Hükümet dışı aktörler ve sivil toplum kuruluşları iç politikada etkili olmalarının yanısıra dış politikada da hareket alanı bulmakta ve dış politika karar alımında dikkate alınmaktadırlar. Çalışmanın temel sorusu sivil toplum kuruluşlarının dış politikada etkisinin olup olmadığı, var ise hangi alanlarda etkili oldukları üzerine şekillenmektedir. Çalışma, sivil toplum kuruluşlarının uluslararası alanda ve dış politikada artan etkisinden hareketle, Türkiye dış politikasında Balkanlar özelinde sivil toplum kuruluşlarının rolünü analiz etmeyi amaçlamaktadır. Analizin çerçevesini “kamu diplomasisi” ve “yumuşak güç” kavramları oluşturmaktadır. Bu bağlamda çalışma üç ana başlıktan oluşmaktadır. Birinci başlıkta Türk dış politikasında Balkanlar’ın önemine dair farklı yaklaşımlar incelenmiştir. İkinci bölümü kamu diplomasisi ve yumuşak güç kavramları çerçevesinde STK’ların dış politikadaki rolünün değerlendirilmesi oluşturmaktadır. Son olarak üçüncü bölümde Türkiye’nin Balkanlar politikasında STK’ların etki alanları incelenmiştir. Çalışma, faaliyetleri bakımından sivil toplum kuruluşu olarak nitelendirilebilen TİKA ve YTB örnekleriyle sınırlandırılmıştır.Anahtar Kelimeler
Anahtar Kelimeler : Türk Dış Politikası, Balkanlar, STK, Kamu Diplomasisi, Yumuşak Güç, TİKA, YTB,

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri