Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Doğu Karadeniz Bölgesinde Bir Roma Lejyon Kenti Satala

Anadolu’nun kuzeydoğusunda yer alan Satala Antik kenti’nin tarihi, Demir Çağı’na kadar gitmekle beraber; asıl önemini Roma İmparatorluk döneminde kazanmıştır. Doğu Karadeniz’deki yolların kesiştiği, stratejik bir konumda bulunan kente, Roma döneminde XVI Flavia Firma lejyonu yerleştirilerek bir garnizon kurulmuştur. Hadrianus döneminde imparatorun doğu sınırlarını yeniden düzenlemesi neticesinde ise kente XV Apollinaris lejyonu yerleştirilmiştir. Bu lejyon ile kent, Roma İmparatorluğu’nun doğudaki en önemli askeri üslerinden birisi olarak Roma’nın savunmasında önemli bir konuma yükselmiş; doğuya yapılan seferler içinde kullanılan ana üs haline gelmiştir. M.S. 256 yılında I. Shapur komutasındaki Sasani ordusu tarafından ele geçirilen Satala, 2 yıl kadar Sasani egemenliği altında kalmıştır. M.S. 529 yılında Perslerin doğu sınırını geçmeleri üzerine İmparator Justinianus, Satala kentindeki kaleyi yeniden inşa ettirmiştir. 7. Yüzyıldaki Arap akınlarına kadar askeri işlevini sürdürdüğü tahmin edilen kent, Bizans döneminde bir piskoposluk merkezi olmuş ve bu görevini M.S. 1256 yılına kadar sürdürmüştür. 19. Yüzyılda Satala’da bulunan bir bronz heykel başı ile dikkatleri çeken kentteki ilk araştırmalar, 1874 yılında Trabzon’un İngiliz Konsolosu olan Alfred Biliotti tarafından gerçekleştirilmiştir. Kentteki garnizon kalesi içinde kısa süreli bir kazı yapan araştırmacıdan sonra F. Cumont, Tim Mitford, Ch.S. Lightfoot ve Süleyman Çiğdem gibi araştırmacılar tarafından Satala ile ilgili araştırmalar ve yayınlar yapılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınan izin doğrultusunda 2016 yılı yazında gerçekleştirilen yüzey araştırmasında kentte bulunan taş eserlerin envanteri çıkarılmış; kalede, kemerlerde ve antik havuzda mimari incelemeler ve rölöve çalışmaları yapılarak; Lejyon kalesi içerisi ile kemerlerde bir jeoradar (GPR) çalışması gerçekleştirilmiştir. Antik kentin genişliği, kentteki yapıların niteliği ile lejyon kalesi içerisindeki mimarinin tespitine yönelik yürüten çalışmaların ilk sonuçları bu çalışmada sunulacaktır.Anahtar Kelimeler
Satala, Lejyon, Gümüşhane, Roma İmparatorluğu

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri