Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Finans Sektöründe Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi Hakkında Gvk Tasarısı Hükümlerine Yönelik Genel Bir Değerlendirme

Gelir üzerinden gerçekleştirilen vergilendirme sisteminin yenilenmesi gerektiği ve bu konuda yeni hükümlere yer verilmesi konusunda uzun bir süredir düşünceler bulunmaktadır. Bu bağlamda, eskiden beri var olan bu ihtiyaca cevap vermesi amacıyla çeşitli çalışmalar yürütülmüş ve en son yasa hazırlığı gelir ve kurumlar vergisi kanunlarını birleştirerek 2013 yılında tasarı olarak meclise sunulmuştur. Pek çok usul hükmüne, gelir unsuruna ve vergilendirme tekniği ile önlemlerine yer veren bu tasarı elbette yürürlükteki 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile büyük oranda benzer düzenlemeler içermektedir. İşte bu çalışmada, söz konusu düzenlemelerden menkul kıymet gelirlerinin vergilendirilmesine ilişkin olanları ele alınmakta ve bunlar üzerinde çeşitli tespitler ile değerlendirmelerde bulunulmaktadır. Gelir Vergisi Kanununun yenileme çalışmalarına yönelik eldeki tek yazılı metin olan Gelir Vergisi Kanunu tasarısının menkul kıymet gelirlerinin vergilendirilmesine ilişkin hükümlerinin olası ve belki de yakın zamanda gerçekleşebilecek bir kanun hazırlığı bakımından referans alınacağı açıktır. Çalışmamızın yöntemi ve amacı, tasarı düzenlemelerine ilişkin önem arz eden hususları, farklılıkları ve yenilikleri hem irdelemek hem de uygulama bakımından olumlu ve olumsuz bulduğumuz taraflarını değerlendirmek suretiyle hâlihazırda devam eden yasa çalışmalarına katkı sağlamaktır.Anahtar Kelimeler
Menkul Kıymet, Vergi, Gelir Vergisi Kanunu, Menkul Sermaye İradı, İştirak Kazancı, Kâr Payı

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri