Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Ahlak-Adalet Bağlamında Hz. Muhammed (s.a.s) Örneği

Ahlak ve adalet düsturları, insanlığın en temel ilkeleridir. Ahlakî açıdan bireyleri yetiştirmek ve içtimaî açıdan adaletli toplumları oluşturmak insanlık tarihinin en önemli hedefidir. Ahlaklı bireyler adaletli toplumların temel taşı iken, adaletli toplumlar da ahlaklı bireylerin koruyucusudur. Bunlar birbirileri için olmazsa olmaz olgulardır. Ahlak, insan tabiatında yerleşik bulunan bir meleke, bir huy ve bir haldır. Adalet ise, fıtrat üzere olmak, ifrat ve tefritten uzak durmak ve vasatı korumaktır. İnsan fıtratında yer alan duyguların aşırılıktan kaçınarak ideal fonksiyonunu gerçekleştirmesi, insanın iyilik üzere olmasını ve ahlakî roller üstlenmesini sağlar. Ahlakî olgunluğa ancak, adalet erdemine ulaşmakla mümkündür. Adalet olmadan ahlak olmaz. İnsanoğlu fıtraten birçok duygu ve eğilime sahiptir. Bunların en temel olanı akıl, öfke ve şehvettir. Onun tabiatında yerleşik bulunan bu duygular doğuştan tabiî olarak sınırlandırılmadığından muamelatta birtakım problemler yaşanabilmektedir. Onun için İslam’da, ahlak ve adalet temelli bireylerin yetiştirilmesi ve bir sosyal düzenin oluşturulması, insanların irade ve arzularına bırakılmamıştır. Bundan dolayı, ahlak ve adalet merkezli bireyleri yetiştirmek ve toplumları oluşturmak için Yüce Allah birçok örnek peygamber gönderdiği gibi, bu peygamberlerin en sonuncusu olan Hz. Muhammed’i ise, en mükemmel bir ahlakla donatarak göndermiştir. Zira o, insanlık için ahlakı tamamlayan, büyük bir ahlak üzere olan, vahyin bildirdiği ahlak ve adalete en güzel bir şekilde uyan ve mutlak anlamda örnek alınması gereken bir peygamberdir. Dolayısıyla o, hem birey açısından ahlaklı hem de toplum açısında adalet üzere istikametli bir yapının prototipi olarak yaşamış biridir. Onun için biz bu makalemizde, beşere örnek olmak üzere, O’nun hem kendi nefsinde hem de insanî ilişkilerde sahip olduğu ve tavsiye ettiği tutum, geliştirdiği ahlak ve uyguladığı adalet hakkındaki söz ve davranışlarına değineceğiz.Anahtar Kelimeler
Ahlak, Adalet, Akıl, Öfke, Şehvet

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri