Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Türkiye'deki Finansal Stres Testi Uygulamalarının İncelenmesi

1980’li yıllarda korumacı politikalar terk edilerek, yerine finansal piyasaların geliştirilmesi için hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde liberalleşmenin sağlanması amaçlanmıştır. Bu amaçla faiz oranlarının ve sermaye hareketlerinin serbest bırakılması, dış ticarette liberalleşmenin sağlanması dönemin en belirgin özelliklerindendir. 1990’lı yıllarda liberalizasyon hareketleri yoğunluk kazanmış ve finansal piyasalarda gerçekleştirilen işlemler artmıştır. Artan finansal liberalizasyon; belirsizlikleri, riskleri ve oynaklıkları da beraberinde getirmiştir. Bu belirsizliklerin ortaya çıkardığı finansal stres kavramı; finansal piyasaların ve finansal aracılık faaliyetlerinin sağlıklı işlemesinin sekteye uğraması şeklinde tanımlanır. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler; ekonomik istikrarsızlıklar, piyasadaki dalgalanmalar, finansal piyasaların her geçen gün daha karmaşıklaşması, serbestleşmeye bağlı olarak yabancı sermaye girişlerindeki artışlar, ülke finansal sistemlerinin dış gelişmelere daha duyarlı olması gibi sebeplerden dolayı küresel piyasalardaki gelişmelere ve sermaye hareketlerine karşı daha fazla duyarlıdır. Finansal sistemde yaşanan bu olaylar, analiz yapılarak karar alınması gereksinimini doğmuştur, çeşitli matematiksel ve ekonometriksel yöntemler kullanılarak analizler yapılmaktadır. Son zamanlarda yaşanan küresel krizle birlikte finansal risklerin düşünülenden daha fazla zarar verdiği anlaşılmış, giderek önemi artan finansal stresin finansal piyasalardaki etkileri konusunu araştıran çalışmalar artmıştır. Yapılan bu çalışmada, karar vericiler açısından önemli konu olan finansal stres kavramı, finansal stres testi ve ölçüm yöntemleri genel olarak incelenerek, Türkiye‘de yapılan çalışmaların sonuçlarına yer verilmiştir.Anahtar Kelimeler
Finansal Stres, Finansal Piyasalar, Türkiye

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri