Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


A Critical Perspective Of E-Government Policies In Turkey

Tüm dünyada bilgi iletişim teknolojilerinde 1980 sonrası yaşanan hızlı dönüşüm hem kuramsal bazda hem de pratikte e-devlet kavramını her geçen gün biraz daha önemli hale getirmiştir. Kamu yönetiminin etkili ve verimli bir şekilde işleyebilmesi açısından neredeyse vazgeçilmez olarak kabul edilmeye başlanan e-devlet uygulamaları, Türk Kamu Yönetimi'nde de gerek akademik yazında gerekse uygulamada kendisine hatırı sayılır bir yer edinmiştir. E-devlet dönüşüm sürecinde alt yapının oluşturulması, elektronik servislerin ve operasyonel yeterliliğin istenen seviyeye ulaştırılması gibi hususlarda önemli bir ilerleme kaydeden Türkiye, kamu hizmetlerinin tamamıyla elektronik ortama taşınması noktasında hâlâ eksiklikler barındırmaktadır. E-devlet uygulamalarıyla kaydettiği mesafe sayesinde Türkiye, devlet-birey etkileşimini arttırdığı gibi devlet ile işletmeler, kamu kurumları arasındaki ve yine devlet ile çalışanları arasındaki etkileşimi de arttırmayı başarmıştır. Toplumsal talep yetersizliği, şeffaflık ve katılımcılığın yeterli ölçüde sağlanamaması, hukuki alt yapının tam olarak oluşturulmamış olması, güvenlik kaygıları, e-devlet dönüşüm sürecinde yaşanan finansman problemleri, nitelikli personel ihtiyacının giderilememiş olması, e-devlet dönüşümünün büyük oranda liderlerin insiyatifine bırakılmış olması gibi hususlar e-devlet dönüşüm sürecinde Türkiye'nin aşması gereken başlıca sorunlar olarak ortaya çıkmaktadır.Anahtar Kelimeler
Türkiye, Kamu Yönetiminde Dönüşüm, E-Devlet Politikası, E-Yönetişim.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 539 673 66 66 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri