Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Influence of a Teaching Material Developed with Regard to ARCS Model of Motivation to Conceptual Change

Bu çalışmanın genel amacı, ARCS motivasyon modeline uygun olarak geliştirilmiş Bilimsel Kavramları Yerleştirme Çizgi Roman (BKYÇR) ’ın ARCS motivasyon modelinin dikkat-uygunluk (D-U) ve güven-tatmin (G-T) alt boyutları açısından yapısını belirlemek, bu alt boyutlar ile kavramsal değişim arasındaki ilişkiyi açıklamaktır. Araştırmanın deseni ön test-son test kontrol grupsuz deneysel desendir. Çalışma, İzmir ili Bornova ilçe merkezinde kamuya bağlı iki ortaokulda öğrenimlerini sürdüren 212 (105 Erk.; 107 kız) 7. sınıf öğrencisinin (13-14 yaş) katılımıyla gerçekleşmiştir. Çalışma grubu, uygun örnekleme yöntemine göre belirlenmiştir. Araştırmanın nicel verileri Canlılarda Enerji Kavram Yanılgısı Teşhis Testi ve Öğretim Materyali Motivasyon Ölçeği ile nitel veriler ise yarı yapılandırılmış görüşme tekniğiyle toplanmıştır. Nicel verilerin analizinde, betimsel istatistiksel yöntemler, varyans analizi, korelasyon ve regresyon analiz teknikleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda BKYÇR’nin öz niteliklerinin kavramsal değişimi desteklediği, D-U ve G-T düzeyinde motivasyon yapısına sahip olduğu, kavramsal değişimde D-U ve G-T düzeyinde motivasyonun etkili olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler
Çizgi roman, Kavramsal değişim, Motivasyon, Fen eğitimi, Kavram yanılgısı

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri