Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Açık Alan Rekreasyon Etkinliklerinin Sınıflandırılması

Özet Türkiye’de rekreasyon alanı henüz yenidir. Gelişen teknoloji ve küreselleşmeyle birlikte rekreasyon faaliyetleri çeşitlenmekte ve artmaktadır. Bu çeşitliliği sınıflandırmak ve ayrıştırmak zorlaşmaktadır. Faaliyet çeşitliliği serbest zamanlarını verimli geçirmek isteyen bireylere farklı olanaklar sunmaktadır. Bu çeşitliliğin artması bireylerin hem fizyolojik hem de psikolojik olarak gelişmelerini sağlamaktadır. Her birey farklıdır. Farklı içsel ve dışsal motivasyonlar bireyleri çeşitli faaliyetlere yönlendirmektedir. Bireylerin ihtiyaçları da çeşitli açık alan rekreasyon faaliyetlerini belirlemektedir. Bu araştırmanın amacı rekreasyon alanıyla ilgili olarak yapılan araştırmaları inceleyerek, açık alan rekreasyon sınıflamasına uyan çalışmaları tespit etmektir. Bu bağlamda tespit edilen açık alan rekreasyon faaliyetlerinin hangi faaliyet alanlarında yoğunlaştığını ve ihmal edilen açık alan rekreasyon faaliyetlerini tespit ederek önerilerde bulunmaktır.Anahtar Kelimeler
Anahtar Sözcükler: Rekreasyon, Rekreasyon Sınıflandırması, Açık Alan Rekreasyonu

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri