Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Hz. Ömer Dönemi Fetihlerinden Sonra Değişen Sosyal-Siyasal ve Demografik Yapı

Hz. Ömer’in halifelik döneminde (634-644), İslam Devleti’nin sınırları kuzeyde Anadolu topraklarının giriş kapısı olan Cezire, doğuda Horasan, batıda İskenderiye güneyde Yemen’i içine alacak şekilde genişlemiş, bu sınırların içinde bir çok millet ve inanıştan halk birlikte yaşamaya başlamıştır. Bu durum gerek yeni yerleşim birimleri kurularak gerekse daha önceden kurulmuş olan yerleşimler içinde tadilatlar yapılmasını ayrıca, idari, mali, askeri ve sosyal alanda pek çok değişikliklerinde hayata geçirilmesini zorunlu hale getirmiştir. bu makalede Hz. Ömer’in halifeliği döneminde yapılan imar ve bayındırlık faaliyetleri ile askeri, idari, hukuk ve maliye alanlarında yapılan faaliyetler ele alınmaktadır.Anahtar Kelimeler
Hz. Ömer, İmar, Bayındırlık, Hukuk, Maliye.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri