Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Yalın Üretimin Gıda Sektöründe Uygulanabilirliği: Gaziantep Ve Kahramanmaş İllerinde Bir Araştırma

Bu araştırmanın amacı Gaziantep ve Kahramanmaraş illerinde üretim yapan gıda firmalarında yalın üretimin uygulanabilirliği ilgili bir ön araştırma yapmaktır. Çalışmada her iki ilde bulunan toplam 190 tane gıda imalat firmalarının 108 tanesine ulaşılmıştır. Araştırmada yöntem olarak anket kullanılmış olup, bu anket firmaların üretim operasyonuna hakim alt, orta ve üst düzey yöneticilere, mühendis ve araştırma-geliştirme sorumlularına uygulanmıştır. Araştırmanın amacına binaen 11 adet hipotez oluşturulmuştur. Elde edilen veriler faktör analizi, güvenilirlik analizleri, değişkenlere ait betimleyici analizler ve korelasyon analizi ile analiz edilmiştir. Bu analizler neticesinde oluşturulan hipotezler test edilmiş ve elde edilen bulgular sonucu gıda sektöründe faaliyet gösteren firmalara bir takım önerilerde bulunulmuştur. En temel sonuç olarak katılımcıların yalın üretim ile ilgili olumlu bir algıya sahip oldukları ve yalın üretimin gıda sektöründe kolaylıkla uygulanabileceği sonucuna ulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler
Yalın Üretim, Yalın Düşünce, Gıda Sektörü, Yalın Üretimin Uygulanabilirliği

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri