Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Çağdaş Sanat’ta Kurumsallıktan Yeni Kurumsalcılığa Tarihsel Bir Bakış

Kurumlar, nüfusun ya da toplumun düzenlenini sağlayan, sistemli tekrarlardan oluşan ancak bireyin eylemlerini de sistematize eden yapılardır. Bu nedenle de sosyal bilimler için temel araştırma konularından biridir. Kurumlar, tekrarlanan bir eylem olarak alışkanlığı, topluluğun üyeleri tarafından paylaşılan geleneği ve sosyal mutabakatı sağlayan görenekleri içinde barındırır ve bunlar, kurumları şekillendirir. Kurumsallık sosyal bilimler, iktisat ve siyaset bilimi, sosyoloji, psikoloji ve antropoloji gibi birçok disiplinde geniş tanımı olan bir kavramdır. Kurumlardaki, yapılanmaları ve dönüşümleri çözümlemek, bugün içinde bulunduğumuz çağdaş sanat ortamının yapı taşlarından olan kurumların hangi faaliyetleri neden yaptıklarını, geçirdikleri değişimlerin ve gelecekte neye evrilebileceklerinin anlaşılması bakımından önem teşkil etmektedir. Makale, çağdaş sanat kurumlarının faatliyetleri ve yeni kurumsalcılık arasındaki ilişkiye dair araştırmaları sanatın kurumsallaşmasından bu yana tarihsel bir bakışla literatür taraması yöntemi ile incelemeyi amaçlamaktadır. Makale, çağdaş sanat ile ilişkili olarak kurumsal eleştirinin öznesi olan sanat kurumlarından eleştiri kurumuna dönüşen çağdaş sanat kurumlarının radikalleşen rolü ve işlevlerine ve yeni kurumsalcılık teorisi ile benzer yönelimler sergileyen çağdaş sanat kurumlarına yönelik yaklaşımları sunmaktadır. Çalışma kapsamında, sanatın kurumlaşma süreci, sanat pratiklerinde kurumsal hegemonyaya karşı kurumsal eleştirinin görülmeye başlanma süreci, kurumsal eleştirinin kurumlarda yer bulmaya süreci ve bu pratiklerle beraber dönüşen çağdaş sanat kurumlarının faaliyetlerine yönelik incelemeler yapılmıştır. Bu çalışma sonucunda, yeni kurumsalcılık teorisinin çağdaş sanat kurumlarında küratöryel niyetlerle ve çağdaş sanat kurumlarının deneysel, radikal, araştırmacı ve eleştirel yapılarıyla görünür oldukları tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Çağdaş Sanat Kurumları, Kurumsallık, Yeni Kurumsalcılık

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri