Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ENFLASYON HEDEFLEMESİ REJİMİNDE T.C. MERKEZ BANKASI’NIN BAĞIMSIZLIĞI VE 2002 SONRASI UYGULANAN PARA POLİTİKALARININ ETKİSİ

1980’li yıllar ile birlikte tüm dünyada uygulanmaya çalışılan neo-liberal ekonomi politikaları sonucunda artan dış ticaret hacmi, hızlanan uluslararası sermaye hareketleri ve buna bağlı bir şekilde gelişen finansal piyasalar, ülke ekonomilerinde para politikalarının etkinliğini öne çıkarmıştır. 1980’lerle birlikte sermaye akımlarının ülkeler için yarattığı olumlu ve olumsuz neticeler, bu yıllarda görülen finansal krizlerin nedenleri arasında gösterilmektedir. Bu nedenle merkez bankaları, uyguladıkları para politikalarıyla krizleri önceden tahmin ederek ya bu kriz yaratan unsurları ortadan kaldırmalı ya da krizler olduğunda, krizin etkilerini azaltması gerektiği düşüncesi öne çıkmıştır. Bunu gerçekleştirebilmek için elinde bulundurduğu argümanları hızlı ve etkin olarak kullanabilmesi gereklidir. İşte bundan dolayıdır ki bazı iktisatçılar merkez bankasının etkin olabilmesi için uygulayacağı politikalar bakımından bağımsız olması gerektiğini ileri sürmektedirler. Çünkü hükümetler oy kaygısıyla kaynakları sorumsuzca kullanabilir ve gelecek nesiller üzerinde yükler yaratabilirler. Bu görüşün karşısında olan iktisatçılar ise, ekonomi politikalarında etkinliğin hükümetlerin elinde olması gerektiği, bu nedenle merkez bankaları uygulayacakları politikalarda hükümet programlarına uyumlu hareket etmesi gerektiği düşüncesindedirler. Merkez bankaları hesap verme yükümlülüğü olmamasına rağmen, hükümetlerin seçmenlerine hesap verme yükümlülüğüne sahip olması olarak gösterilmektedir. O zaman uygulanacak para ve maliye politikaların sorumluluğu da hükümetlerin üzerinde olmaktadır. Bu çalışmada 2002’den sonra TCMB’nin enflasyon hedeflemesi rejiminde maliye ve para politikaları açısından uyumu ve başarısı sorgulanmaktadır.Anahtar Kelimeler
Merkez Bankası, Maliye Politikası, Para Politikası,

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri