Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Türk Vergi Yargısındaki Sorunların Çözümünde İstinaf Sisteminin Etkinliği

Türk Vergi Yargısında 2014 yılında yapılan reform ile birlikte Türk vergi yargısındaki sorunların çözümünde istinaf sisteminin getirilmesini hâkimler, avukatlar ve mükelleflerin düşüncelerini anket uygulaması ile öğrenilmeye çalışılmıştır. Türk vergi yargısında yapılan bu reformun ana hedefi birinci derece vergi mahkemeleri tarafından alınan kararların hem maddi bakımdan hem de hukuki bakımdan meydana gelebilecek sorunların çözümünü sağlayarak Türk vergi yargı sisteminde adaletin etkinliğini artırmaktır. 1982 Anayasası ile beraber Türk vergi yargı sisteminde oluşmuş olan sorunların önünü alabilmek için Türk vergi yargısında istinaf sisteminin getirilmesi ile ilgili sadece literatürdeki görüşler değil ayrıca istinaf sisteminin Türk vergi yargısındaki sorunların çözümündeki etkisini hâkimler, avukatlar ve mükelleflere anket yapılarak konu analiz edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada literatür taraması yapılmış ve konu ile ilgili olan kanun ve mevzuatın yanı sıra yapılan anket çalışması ile toplam 611 katılımcıya konu ile ilgili sorular sorulmuştur. Bu katılımcılardan 105’i hâkim, 206’sı avukat ve 300’ü de mükelleflerden oluşmaktadır. Çalışmada sorulan sorular 5’li Likert tipi ölçek ile yöneltilmesinin yanı sıra Araştırma kapsamına dahil edilecek katılımcılar kolayda örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlara göre Türk Vergi Yargısındaki sorunların çözümünde İstinaf Sisteminin getirilmesi sorunların çözümü bakımından hâkimler ve avukatlar olumsuz görüş beyan etmelerine rağmen, mükellefler Türk Vergi Yargısında istinaf sisteminin getirilmesi ile ilgili olarak olumlu fikir beyan etmişlerdir.Anahtar Kelimeler
Vergi yargısı, İstinaf, İstinaf Sistemi

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri