Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


2007-2018 Yılları Arasında Türkiye’nin Sporda Dönemsel Değişimlerini İncelemeye Yönelik Bir Araştırma

Bu araştırmanın amacı Türkiye’de 2007-2018 yılları arasında değişim gösteren lisanslı sporcu sayıları, spor tesisleri, Avrupa ve dünyada yapılan müsabakalarda kazanılan madalya sayıları, hakem sayıları, antrenör sayıları, kişi başına düşen milli gelir ve Türkiye’deki nüfus değişimi istatistiklerinin birbirleriyle ve olimpiyatlarda kazanılan başarılar ile olan ilişkilerini incelemektir. Aynı zamanda Türkiye’de yıllara göre değişen sporcu ve tesis sayısının olimpiyatlarda kazanılan başarılar ile ilişkisinin de incelenmesi amaçlanmaktadır. Türkiye’de spor alanında yapılan 12 yıllık değişimlerin birbirileri ile olan ilişkilerinin verilerle karşılaştırmalı analizi önem taşıyacağı düşünülmektedir. Araştırmanın evrenini Türkiye’deki 2007-2018 yılları arasında değişim gösteren sporcu sayıları, spor tesisleri, Avrupa ve dünya genelinde yapılan müsabakalarda kazanılan madalya sayıları, hakem sayısı, antrenör sayısı ve nüfus sayısındaki değişimler ve 2008, 2012 ve 2016 olimpiyatlarında alınan madalyalar oluşturmaktadır. Bu doğrultuda araştırmanın yöntem kısmında Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) ve Türkiye Gençlik Spor Bakanlığı’nın (TGSB) yayınlamış oldukları raporlardan yola çıkarak tarama ve istatistiki verilerden yararlanma yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen veriler yıllara göre yorumlanıp, sporda dönemsel değişimler hakkında betimsel çıkarımlarda bulunulmuştur.Anahtar Kelimeler
TUİK spor verileri, TGSB, sporda dönemsel değişimler

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri