Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Dış Politikasının Oluşum Sürecinde Uluslararası Örgütlerin Rolü

Bağımsızlık kazandıktan sonra Azerbaycan dış dünyayla ve uluslararası organizasyonlarla ilişkiler kurmak için uygun dış politikalar belirlemiştir. Zengin ekonomik potansiyeli ve elverişli jeopolitik konumu, dış politik ilişkilerin güçlendirilmesinde Azerbaycan'a büyük üstünlük sağlamıştır. Azerbaycan’ın dış politika faaliyetlerinin öncelikli yönlerinin oluşturulması ve tanımlanması Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in adıyla ilişkilendirilmiştir. İlham Aliyev'in cumhurbaşkanlığı döneminde devlet çokkültürlülük ve medeniyetlerarası diyaloğun merkezine, siyasal, ekonomik, medeniyet alanlarında küresel meselelerin tartışıldığı mekana çevrilmiştir. Azerbaycan Cumhuriyeti iç ve dış politikası ile mevcut güvenlik durumuna yönelik tehditleri kontrol altına almaya ve ortadan kaldırmaya devam etmenin yanı sıra, ülkenin ulusal çıkarlarını sağlamaya yönelik ulusal güvenlik politikası oluşturmaya ve uygulamaya devam etmektedir. Azerbaycan'da sosyo-ekonomik gelişimi, siyasi kalkınmayı teşvik eden küresel ekonomik projelerin uygulanması için atılan tutarlı adımlar devam etmektedir. Bugün modern Azerbaycan, bölgede ve dünyada meydana gelen temel ekonomik, politik, kültürel olay ve süreçlerde oldukça iyi temsil edilmektedir. Bu çalışma, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin dış politikasının gelişim sürecinde mevcut önceliklerini tespit etmekte, bölgedeki politik, ekonomik, kültürel işbirliği alanlarını karakterize etmektedir ve uluslararası örgütlerin Azerbaycan'ın dış politikasındakı rolü meselelerine odaklanmaktadır. Burada, Haydar Aliyev ve İlham Aliyev'in yönetim dönemlerinde uluslararası örgütlerin faaliyetleri de incelenmiştir.Anahtar Kelimeler
Azerbaycan, Uluslararası örgütler, Haydar Aliyev, İlham Aliyev, Dış Politika.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri