Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Sanatçının Aynası

Basit yapısına rağmen seyredenin narsist duygu, düşünce ve davranışlarını harekete geçiren ayna, zengin metaforlara sahip olması nedeniyle her dönem sanatçıların sıkça kullandığı önemli bir nesne konumundadır. Sanatçıların aynaya olan ilgisi görüntünün yansıtılması ile sınırlı değildir. Binbir türlü metafor yaratmaya olanak vermesi nedeni ile sanatçılar için ayna hep sıradışı bir kullanım nesnesi olmuştur. Aynanın mekanı ve nesneyi yansıtma, çoğaltma, anlamlandırma gibi sanatın önemli kavramlarını çözmede sanatçıya fırsatlar sunması günümüz sanatçılarının da ilgi odağındadır. Disiplinlerarası bir yaklaşımla çağdaş sanatın, yeni ve alternatifini oluşturan malzeme arayışında sanatçılar teknolojiden de yararlanıp ayna ve özelliğinden yola çıkarak bugüne kadar kullanılmamış şekilde sanat eserleri ortaya koymuşlardır. Enstalasyon, heykel ve hatta mimaride de aynanın sanatta farklı yansımalarını görmekteyiz. Sanatçılar aynaya farklı gerekçelerle, ya resmi yapılan bir nesne ya da eserin yapımında kullandıkları bir malzeme olarak hala yoğun ilgi göstermektedirler. Dönemlerin toplumsal yapıları değiştikçe aynaya yüklenen anlamlar ve aynanın kullanım şekli kendiliğinden değişim göstermektedir. Günümüz de ise ayna, tüm bu geçmişten gelen özelliklerine ek olarak parlak yüzeye sahip bir nesne olarak kabul edildi ve mekanlar arası (iç – dış mekan) geçişleri olanaklı kılan sihirli bir nesneye dönüştü. Anish Kaapor, Leandro Erlich, Michelangelo Pistoletto vb. gibi sanatçılar yansıtmacı özelliğini unutturan bambaşka bir boyuta, sanal gerçeklik duygusu yaratan yeni bir boyuta taşıdılar. Ayna, gündelik yaşam içinde kullanım nesnesi olarak önemini koruduğu ve sanatın yaşamla bağını koparmadığı sürece, sanatın argümanları ve enstrümanları ne olursa olsun ayna da tıpkı diğer tüm nesneler gibi anlamına yeni boyutlar ekleyerek ya da bambaşka biçimlere evrilerek sanatın vazgeçilmezleri arasında yerini korumaya devam edecektir.Anahtar Kelimeler
Ayna, Sanatçı, Görüntü, Yansıma, Disiplinlerarası Sanat

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri