Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


SOSYAL MEDYA PAZARLAMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN ETKİNLİK METRİKLERİ

Hızla gelişen bilgi iletişim teknolojileri ve internet ile birlikte sosyal medya, interaktif iletişim ortamına dönüşmüştür. Bireyler internette içerik üreterek sosyal çevreleriyle kolaylıkla paylaşmaktadırlar. Sosyal medyanın zaman ve mekân sınırının olmaması, geniş kitlelere ulaşabilmesi, interaktif iletişimi, düşük maliyet ve içeriklere kolay erişim gibi özellikleri nedeniyle büyük işletmelerin ve KOBİ’lerin ilgi odağı olmuştur. KOBİ’lerin satış, pazarlama, tanıtım, reklam gibi faaliyetlerini sosyal medya araçlarıyla yapması rekabette büyük avantaj sağlamaktadır. Ayrıca, sosyal medya, marka erişimini artırması, tüketicilerle çift taraflı etkin iletişim sağlaması, marka imajı ve müşteri bağlılığı konularında etkili bir pazarlama aracıdır. Çalışmanın amacı KOBİ’lerin sosyal medya pazarlamaya yönelik algı ve tutumlarını tespit etmek ve sosyal medya pazarlaması yapan işletmelerin yatırımın getirisini ölçmek ve sürdürülebilirliği ile ilgili karar vermelerine yardımcı olacak sosyal medya pazarlama etkinlik metrikleri ile ilgili bilgi vermektir. Bu kapsamda Konya’da faaliyet gösteren 206 KOBİ ile online ve yüz yüze anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, KOBİ’lerin yarısından fazlasının sosyal medya pazarlama faaliyetinde bulundukları ve bir pazarlama aracı olarak sosyal medyaya yönelik tutumlarının olumlu yönde olduğu belirlenmiştir. Sosyal medya pazarlaması yapan ve yapmayan KOBİ’lerin sosyal medya pazarlamasına yönelik tutumları arasında farkın olduğu, KOBİ büyüklükleri ile sosyal medya pazarlamasına yönelik tutumları arasında bir farkın olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca, KOBİ yaşları ile sosyal medya pazarlaması faaliyeti arasında ilişki olduğu tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler
KOBİ, Sosyal Medya Pazarlama, Sosyal Medya Pazarlama Etkinlik Metrikleri.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri