Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Dördüncü Dalga Feminizm Üzerine

Feminizm en temel anlamıyla kadınların toplumsal ve siyasal düzlemde erkeklerle aynı haklara sahip olmasını savunan bir harekettir. Geçmişten günümüze feminizmi dört dalga üzerinden değerlendirmek mümkündür. Her bir dalga bir önceki dalganın içerdiklerini kapsamakla beraber o dönemki toplumun yapısına uygun yeni söylemlerle gelişmiştir. Birinci dalga feminizmin siyasal anlamda, ikinci dalga feminizmin ise çalışma ve toplumsal yapıda eşitlik arayışı içinde olduğu söylenebilmektedir. Üçüncü dalga feminizm ırk, kültür, sınıf, din, renk, etnik köken bazında farklı kadınlarında farklı sorunları olduğu üzerine eğilmektedir. Son olarak dördüncü dalga feminizm, daha çok internetin yaygınlaşmasıyla gün yüzüne çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı feminizmin geçirdiği dalgalara kısaca değinerek günümüz içerisinde ideolojisi belirlenen ve belirlenmeye devam eden dördüncü dalga feminizmin internet üzerindeki gelişimini ortaya koymaktır. Sonuç olarak, dördüncü dalga feminizmin internet üzerinden gelişiminin sosyal ağlar üzerinden devam ederek gelişeceği söylenebilmektedir.Anahtar Kelimeler
Feminizm, feminizm dalgaları, dördüncü dalga feminizm, internet, sosyal ağlar

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri