Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Planlı Fırsatçılık Perspektifiyle Geleceği Şekillendirmek

Günümüz iş dünyasında yaşanan değişimler birçok fırsat ve tehdidi beraberinde getirmektedir. İşletme faaliyetlerinin sürdürülebilirliği, bu fırsat ve tehditlerin etkin şekilde değerlendirmesiyle yakından ilgilidir. Dolayısıyla, yöneticilerin iş başarısında teknolojik, politik, ekonomik ve sosyal boyutları içeren değişimleri öngörme ve stratejik yaklaşımlarla geleceği şekillendirme yetenekleri kritik bir rol oynamaktadır. Bu nedenle, yöneticiler enerji, zaman ve kaynakları dengeli bir şekilde kullanmak için karar verme süreçlerinde bugün, geçmiş ve gelecekten oluşan stratejik bir yapı çerçevesinde hareket etmelidir. Planlı fırsatçılık olarak adlandırılan yönetim yaklaşımı sayesinde yöneticiler zayıf sinyalleri takip ederek değişen çevre şartlarına cevap verebilir ve yeni pazar alanlarına girmeye çalışabilir. Proaktif bir yaklaşımla gelecekle ilgili olası değişimleri öngörme ve sistematik olarak yeni fırsatlar belirleme süreci olan planlı fırsatçılık, yöneticilerin geleceği kontrol altına alması için bir yol haritası çizer. Literatürde planlı fırsatçılık konusunda yapılan çalışma sayısı yok denecek kadar azdır. Keşfedici bir araştırma niteliğinde olan bu çalışmanın amacı, stratejik yönetim yaklaşımlardan biri olan planlı fırsatçılığa ilişkin kavramsal bir çerçeve sunmaktır. Elde edilen bulgular, planlı fırsatçılığın yenilikçi bir bakış açısıyla gelecek senaryoları planlayarak işletmelerin geleceğini şekillendirmede uygun bir yaklaşım olacağını göstermektedir. Ayrıca, bu yaklaşımın uygulanması için uzun dönemli vizyoner bir bakış açısı, değişim sinyallerine açık olma, rasyonel bir karar verme mekanizması, etkin liderlik, esnek ve uyumlu bir örgüt yapısı gibi faktörlerin gerekli olduğu ortaya konulmuştur. Araştırma sonuçlarının stratejik yönetim ve planlama alanında araştırma yapanlara ve uygulayıcılara fayda sağlaması beklenmektedir.Anahtar Kelimeler
Planlama, stratejik yönetim, inovasyon

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri