Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Esnek Uzmanlaşma

Kapitalizm, nasıl ki kendinden önceki üretim süreçlerinin evrilmesinden ortaya çıktıysa zaman içerisinde kendini de evriltmektedir. Üretim süreçleri, kapitalist sistemin güçlendirilmesi veya krizlerinin reçetesi olarak günümüze kadar değişik süreçlerden geçmiş ve geçmektedir. Kapitalizmin gelişim sürecinde oldukça önemli bir yer tutan Fordist üretim sistemi 1970’li yıllara gelindiğinde değişimeye başlamıştır. Yerine geliştirilen üretim süreçleri; Fordizm sonrası, Neo Fordizm, esnek üretim rejimi, Post-fordizm ve esnek uzmanlaşma gibi isimlerle anılmaktadır. Post-fordizm ile fordizm arasındaki farkları ortaya koyan, anlamaya, anlatmaya yönelik pek çok akademik çalışma yapılmıştır. Post-fordism, Fordizm’den farklı bir üretim yapısına sahiptir. Fakat pek çok yapılan akademik çalışma post-fordizmin, Fordism’den bir kopuş değil aksine onun üzerinden şekillenen, değişen bir üretim yapısı olduğunu göstermiştir. Üretim yapısının değişmesi beraberinde yeni kavramları getirmiştir. Esneklik, Esnek uzmanlaşma, Yalın Üretim gibi pek çok yeni yapılar ve kavramlar Post-fordizm ile birlikte hayatımıza girmiştir. Esnek uzmanlaşmanın ortaya çıkışı İtalya olarak kabul edilmiştir. Bu sebeple, bu çalışmada esnek uzmanlaşma ile tanımlanan dönemin analizinde, “Üçüncü italya” modeli ele alınmıştır.Anahtar Kelimeler
Fordizm, Post-fordizm, Esnek Uzmanlaşma

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri