Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Alevi Bektaşi Kültüründe Şiir

Alevi Bektaşi toplulukları köklü bir geçmişe ve kültüre sahiptir, bu durum Alevi Bektaşilerin edebiyatına yansımış ve zengin bir Alevi Bektaşi yazınının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Kültür, gelenek gibi yılların birikimi ile oluşan bir unsurdur. Alevi Bektaşi şairleri; kültürel birikimlerini, geleneklerini, inançlarını ve başlarından geçen önemli olayları şiirlerine yansıtarak dile getirmişlerdir. Zengin ve köklü bir geçmişe sahip olan Alevi Bektaşi toplulukları, yazın alanında pek çok ozan/şair yetiştirmiştir. Ozan/Şairler Alevi Bektaşi kültürünü şiirlerinde yansıtmaya çalışmışlardır; ancak şiirlerde dinî motifler daha ağır basmıştır. Bu durum Alevi Bektaşi şiirini tekke-tasavvuf edebiyatına yakınlaştırmıştır. Arap ve Fars edebiyatının etkisi nedeniyle, Alevi Bektaşi yazınının dili ilk zamanlar Osmanlıcaya yakındı. Ancak günümüze gelindikçe dilinde bir Türkçeleşme olduğu görülmüştür. Bu da şiirin daha kolay anlaşılmasını sağlamıştır. Alevi Bektaşi şiiri, kültürün aktarıcısı durumunda olan Dedeler aracılığıyla günümüze kadar gelmiştir. Dedeler, Alevi Bektaşi toplumlarında önemli bir yere sahiptir, bu nedenle toplumda büyük saygı görürler. Dedeler ve şiirin, Alevi Bektaşi kültürünün geleceğe aktarımında önemli bir yeri olduğunu söylemek mümkündür.Anahtar Kelimeler
Alevi Bektaşi, Şiir, Kültür, Dede

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 539 673 66 66 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri