Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Yerel Yönetimler, Eğitim Politikası Ve Çocuk Üzerine: Bazı Ülke Uygulamalarından Örnekler

Bilgi toplumunda yaşanan kültürel, sosyal, siyasal ve ekonomik koşullara bağlı olarak yerel yönetimler de bundan etkilenmektedir. Nitekim günümüzde yerel yönetimler, demokratik kapasitesi ve etkinlik düzeyleri olarak gelişmektedirler. Bu bakımdan yerel yönetimler, halka en yakın idari birimler olarak kamusal politikaların belirlenmesinde önem taşımaktadırlar. Yerel yönetimlerin yerine getirdiği politikalardan biri de sosyal hizmet alanındadır. Bu bakımdan yerel yönetimler sosyal politika ve hizmet bağlamında eğitim ve çocuk gelişimi konusunda da gündemini korumaktadır. Eğitim, modern demokratik toplumların dikkate değer kamu politikası alanlarından biridir. Bu noktada devletler, çağımız olan bilgi toplumunda geleceğin ekonomik, toplumsal ve kültürel kalkınmasını yakalamak için eğitime gerekli olan yaptırımı sağlamakta ve bunun için tüm olanakların yolunu açmaktadırlar. Yarınların geleceği olan çocukların da kaliteli, katılımcı ve öğrenmeye dayalı bir biçimde yetiştirilmesinin gereği ortadadır. Bu çalışmada da yerel yönetimler, eğitim sistemleri/faaliyetleri, devletlerin konu hakkında eylemleri, çocuk gelişimi üzerinde durulmaktadır. Farklı ülkelerden verilen örnekler çerçevesinde de farklı siyasi kültüre sahip ülkelerde konuya bakış açısı değerlendirilmektedir.Anahtar Kelimeler
Yerel Yönetimler, Eğitim Politikası, Sistem, Çocuk, Ülke Deneyimleri.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri