Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Cinsiyet, Etnik Köken ve Sınıf Kesişiminde Roman Kadınların Kamusal Alana Katılım Sorunsalı

Roman kadınlar cinsiyet, etnik köken ve sınıf kesişiminde Roman olmanın “üçlü yükünü” taşımakta ve çoklu ayrımcılıkla karşılaşmaktadır. Makalede Roman kadınların yaşadıkları deneyimleri ve sorunları hem kendi aileleri ve toplulukları hem de daha geniş toplum temelinde analiz ederek, Roman kadınların kamusal alana katılım sorunsalını ortaya koymak ve buna dayalı çözüm önerileri sunmak amaçlanmıştır. Bunun için Tekirdağ-Aydoğdu Roman Mahallesinde 130 Roman kadınla anket yapılmış, ilgili kurum ve kuruluş yetkilileriyle derin görüşmeler ve mekânsal analizler gerçekleştirilmiştir. Roman kadınların mahallelerinde aidiyet, özgürlük, hayatta kalma ve dışlanmalardan korunma vb. ihtiyaçlarını karşıladıkları, mahallelerindeki kamusal alanlarda görünür ve hareketli oldukları, ancak Roman kültürünün devamlılığını sağlamaya yönelik topluluklarının kendilerinden beklentileri ve mahallede kentsel hizmetlere yeterince erişememeleri nedeniyle kamusal alana yeterince katılamadıkları; mahalle dışındaki daha geniş kamusal alanda ise cinsiyet, etnik köken ve sınıf kesişiminde önyargılarla ve çoklu ayrımcılıkla karşılaştıkları ve kamusal alana katılımlarının oldukça kısıtlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sonuçta, tespit edilen bu bulgulara dayanılarak, bir “Yerel Eşitlik ve Sosyal İçerme Eylem Planı” önerilmiştir.Anahtar Kelimeler
Roman kadınlar, kamusal alan, katılım, Yerel Eşitlik ve Sosyal İçerme Eylem Planı, Tekirdağ-Aydoğdu Roman Mahallesi

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri