Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Destination Image Perceptions Of Foreign Tourist Who Visited Turkey In Marketing Framework

Turizmin en önemli pazarlama unsurlarından biri ülkenin sahip olduğu destinasyonlardır. Destinasyonları ziyaret eden turistin zihninde oluşan destinasyon imajı, ülkenin tercih edilebilirliğini etkilediği için bu konunun ülke açısından önemi gün geçtikçe artmaktadır. Bu bağlamda çalışma destinasyon yönetimi çalışanlarına ve otoriteye bilgi ve öneri sağlaması açısından, yabancı turistin gözünden ülkeye özgü destinasyon imajı algısını ölçmeyi amaçlamaktadır. Araştırma tanımlayıcı istatistikler dışında nicel analiz yöntemleri kullanılarak analiz edilmiş, veriler anket aracılığı ile ziyaretini gerçekleştirmiş ülkeden yeni ayrılan/ayrılacak olan turistlerden elde edilmiştir. Araştırma bulgularına göre, ziyaretçilerin yaş ve eğitim değişkenleri bakımından destinasyonun tanıtılması aşamasında var olan bilgi kaynakları (Sosyal platform, acente, reklam, kitap, broşür) kullanımında yüzde ve frekanslarının değişkenlik gösterdiği saptanmıştır. Eğitim seviyesi yükseldikçe internet tabanlı bilgi kaynakları kullanımı artarken acente, reklam, doğrudan iletişim gibi diğer bilgi kaynaklarının kullanımının düştüğü, eğitim seviyesi düştükçe ise tam tersi sonuçlar ortaya çıktığı tespit edilmiştir. Destinasyon merkezine olan ziyaretlerin kim tarafından planlandığına bakıldığında ise çoğunluğunun turu bireysel olarak planlandığı sonucuna ulaşılmış, seyahat acenteleri kullanımının neden az tercih edildiği, acentelerin sürekliliği açısından sorgulanarak öneriler sunulmuştur.Anahtar Kelimeler
Destinasyon İmajı, Destinasyon Yönetimi, Turizm, Tüketici Algısı

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri