Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Cittaslow: Bir Umut Mu, Geleceği Kurtaracak Bir Çözüm Modeli Mi?

Kapitalist üretim tarzının/sisteminin yarattığı ekolojik tahribatlar, doğal kaynakların sınırsız kullanımı, tarım arazilerinin sanayileşmeye feda edilmesi, kentlerin plansız büyümesi vb. durumlar dünyanın insanlığın varlığını tehdit edici boyutlara ulaşmıştır. Öyle ki kapitalizmin yarattığı toplumsal, ekonomik, çevresel sorunlar, gerekli önlemler alınmadığı takdirde sürdürülemez/geri döndürülemez bir sonuca doğru ilerlemektedir. Bu durum belki de insanlığın, gezegenin sonunu getirecektir. Geçmişten günümüze kadar çevreyle/doğayla uyumlu, sosyal eşitsizliklerin az olduğu bir dünyayı/toplumu nasıl var edebiliriz sorusu sorulmuştur ve bu sorunun yanıtı halâ aranmaktadır. Bu soruya verilen karşılıklardan biri, kapitalist sistemin uydurduğu masallardan biri olan sürdürülebilir kalkınma perspektifidir. Sürdürülebilir kalkınma kavramı, kapitalist sistemin ortaya çıkardığı sorunlara çözüm arayışını ifade etmektedir. Sürdürülebilir kalkınmanın savunucuları, kalkınmanın sistemin varlığını tehdit edecek büyük sorunlara neden olmadan devam ettirilebilecek hale getirilmesini amaçlamaktadırlar. Farklı yaklaşımlar bulunmakla birlikte sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı, bir dönem önemli destek bulabilmiştir. Bu bağlamda birçok yeni toplumsal hareket kendisini var etmiştir. Yeni toplumsal hareketler bağlamında ele alınabilecek olan ‘Yavaş Hareketi’nin zaman içerisinde bir kentsel yönetim modeli olarak gelişmesiyle Cittaslow hareketi ortaya çıkmıştır. Cittaslow (Yavaş/Sakin Şehir) hareketi, eksiklik ve kısıtlamalarına rağmen bu noktada sürdürülebilir kalkınma anlayışının uygulamadaki en önemli örneklerinden biri kabul edilmektedir. Yani sistemin dışından değil, kendi içinden ürettiği tepkisel bir yanıt kabul edilebilir.Anahtar Kelimeler
Sürdürülebilir Kalkınma, Cittaslow, Yeni Toplumsal Hareketler, Sürdürülebilirlik, Slow Food

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri