Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


OSMANLI-AVUSTURYA İLİŞKİLERİNDEN BİR KESİT:AMAÇ BARIŞ- ARAÇ HEDİYE (XVII. YÜZYIL)

Hediyeleşme, Osmanlı’dan önceki Türk-İslam devletlerinde, Çin ve Bizans kültüründe ve Orta Doğu devlet geleneklerinde yer alan önemli bir olgudur. Bu çalışmada başlangıçtan itibaren geleneksel bir uygulama olarak karşımıza çıkan hediyeleşmenin XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti ile Avusturya (XVI. yüzyıl sonlarıyla XVIII. yüzyılda Habsburg hanedanından gelmiş olan Alman imparatorlar tahttadır) ilişkilerindeki durumu ve önemi ele alınacaktır. Osmanlı Devleti’nde önceleri geleneksel uygulamaların bir tezahürü olarak alınıp verilen hediye ve hediyeleşme; XVII. yüzyılda değişen ve gelişen sosyal ve ekonomik şartlar neticesinde çeşitlenerek merasimlerin önemli bir unsuru haline gelmiştir. Hükümdarlar arasındaki hediyeleşme bu dönemde siyasal, sosyal, kültürel, psikolojik ve ekonomik işlevleri olan bir etkinliktir. Bu bakımından siyasi iktidarın başvurduğu bir araç olarak ön plana çıkmış ve merkezî otoritenin bir güç unsuru olarak kullanılmıştır. Hediyeleşme, hâkimiyeti tesis eden yönünün yanı sıra, iktisadî ya da barış ve tehdit unsuru gibi birçok açıdan da ele alınabilir. Bu çalışmada esas olarak XVII. yüzyılda Osmanlı ve Avusturya ilişkileri çerçevesinde diplomatik ilişkilerde araç olarak hediye, hediyeleşmenin işlevselliği ve amacı üzerinde durulmuştur. Bunun için konu ile ilgili araştırma ve inceleme eserler, Avusturyalı ve diğer yabancı diplomatların gözlemlerini ortaya koyan eserler ve Osmanlı arşiv belgeleri kullanılarak bir değerlendirme yapılmaya çalışılmıştır.Anahtar Kelimeler
Osmanlı, Avusturya, Hediye, Diplomasi.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri