Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


STRATEJİK KAVŞAK NOKTASI OLAN DOĞU AKDENİZDE YÜRÜTÜLEN ENERJİ POLİTİKALARI ve TÜRKİYE
Son yıllarda Doğu Akdeniz'de bir dizi doğal gaz ve petrol gibi fosil yakıt sahalarının keşfiyle, Doğu Akdeniz bölgesindeki bölge devletleri başta olmak üzere diğer büyük güçler arasında strateji hamleleri ve taktik mücadeleleri hız kazanmıştır. Doğu Akdeniz’de keşfedilen doğal gaz ve petrol rezervlerinin paylaşımı, bölge devletlerinin ve büyük güçlerin mevcut durumdaki en kritik enerji politik sorunlarından biri pozisyonundadır. Bu çalışmada ele alınan alan Doğu Akdeniz'deki Levant bölgesidir. Çıkarılacak olan enerji kaynakları bölge devletlerinin enerji ticaretinde ihracat yapan devlet olmalarının yolunu açma fırsatı sunacaktır ve bunun sonucu olarak bu durum bölgedeki güç dengelerini şekillendirmeye başlamıştır. Doğu Akdeniz, özellikle Orta Doğu devletleri için çıkış kapısı olarak önemli bir geçittir. Bütün bu gerçekler tarihin bir çok döneminde olduğu gibi bugün de bu bölgeyi önemli kılmaktadır. Meydana gelen bu şartlar, Türkiye’yi son derece ilgilendirmektedir. Türkiye'nin Münhasır Ekonomik Bölgesini de kapsayan bu bölgedeki bütün gelişmeler, Türkiye'nin de içinde olduğu ve Türkiye'yi bizzat ilgilendiren gelişmeler olmaktadır. Bölge devletlerinin ve büyük güçlerin bu sahada mücadele ve rekabet içinde olmasının bir sonraki safhası, güvenlik ile alakalı sorunlara evrileceği şeklinde bir tablo ortaya koymaktadır. Bu çalışmada, enerji politikaları uygulamaları bakımından Doğu Akdeniz’ in yeri ve önemi anlatılmış ve devletlerin bu alanda arama ve kaynak çıkarma faaliyetleri ile ilgili gelişmeler ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Doğu Akdeniz MEB, Enerji Politikaları, Fosil Yakıt Rezervleri, Doğalgaz ve Petrol Sahası, Levant Havzası.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri