Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Tasarımsal ve Digital Ortamda Yapılan Tipografik Portrelerin Resimsel Ve Grafiksel Değerlendirilmesi

Grafik tasarımsal ürünler kimi zaman bir iletişim aracı, kimi zaman ticari ve reklam amaçlı kullanılan bir araç, kimi zaman ise ürün olarak sanatsal bir ifade formu görevi görmektedir. Grafik tasarımda iletişim boyutunu zenginleştiren tipografik yazı karakterleri önemli bir yardımcı elemandır. Tipografik tasarımlar kimi zaman afişlerde etkinliğin ismi, zamanı ve yapanları tanıtan bir araç kimi zaman ise duyuru ve siyasal bir ifade aracı haline dönüşmektedir. Kimi grafik sanatçıları tipografik yazı ve harf karakterlerini portreler üzerinde çeşitli tekniklerle kullanarak sanatsal bir ürün ya da mesaj içerikli bir tasarım olarak kullanmaktadırlar. Araştırmada bu türden eserlerin incelenerek biçimsel yapıları ve kullanım amaçları ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Araştırmanın temel amacı grafiğin temel öğelerinden biri olan tipografinin yani yazının portre resme dönüştürülmesinin resim sanatına ve grafiksel amaca uygunluğunu ortaya çıkarmaktır. Tipografinin yazım dışında resme dönüşmesinin sanata katkısını ortaya çıkarmak, yazı ve resmin bir iletişim aracı olarak birlikte bütünlük içerisinde verebildiği mesajı çözümleyebilmektir. Araştırma Nitel araştırma deseni olup tipografik portre konusu hakkında ilgili literatür taraması yapılmıştır. Grafiksel tasarım öğesi olan tipografik portrenin resimsel oluşumunun önemini ortaya çıkarmak için 2 Türk (Hasan Durukan ve Pelin Kurt) ve 8 sanatçısı bilinmeyen yabancı sanatçıya ait tipografik 10 portre araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Yapılan araştırmada çok sayıda tipografik portreye rastlanmasına rağmen çoğu tipografik portre sanatçısı hakkında bilgiye erişilememiştir. Araştırmaya örneklem olarak seçilen tipografik portreler genel görünümü yansıtan çeşitlilikte seçilerek amaçlı örnekleme gidilmiştir. 10 tipografik portre betimsel analiz yolu ile ele alınmış, ulaşılan verilere göre sonuçlara ulaşılmıştır. Araştırma iki farklı alandan (grafik tasarım, resim) öğretim üyesi ile disiplinler arası ilişki kurularak yapılmıştır. Sonuçlara bakıldığında; Sanatçılar birçok tipografik portrelerinde fotoğrafik benzetme yapmıştır. Tipografik portrelerin genelde fotoğrafların üstlerinde vektörel tabanlı photoshop proğramı aracı ile harf ve yazı kullanılarak oluşturulduğu görülmüştür. Birçok tipografik portrede yer alan harfler başta ve yüzde yer alan formun şeklini almaktadır. Bazı tipografik harfler forma uyum sağlayabilmesi için ters, küçük büyük, azalan çoğalan, opozitesi düşürülerek soluklaştırılan harfler olarak kullanıla bilinmektedirler.Anahtar Kelimeler
Tipografik Portre, Tipografi, Resim, Görsel, Photoshop

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri