Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


Döngüsel Ekonomi Ve Sürdürülebilir Kalkınma İle Arasındaki İlişki

Bu çalışmanın temel amacı, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilirlik arasındaki temel ancak güçlü ilişkiyi örneklendirerek literatüre katkı sağlamaktır. Dünya nüfusunun artmasıyla birlikte, küreselleşme oranı artmakta ve küresel ekonomi hızla büyümektedir. Sonuç olarak ekonomilerde büyüme, işsizliği azaltma ve ekonomik kalkınmayı hızlandırmaya, özellikle de 20. yüzyılın ikinci yarısında da bu konulara odaklanan kısa vadeli ekonomik politikalara öncelik verilmiştir. Ancak, tüm bunlar gerçekleşirken, kalkınma ekonomisine yönelik eleştiriler artmaya başlamış, nüfus artışı ve sanayileşmenin artması, doğal kaynaklara olan talep ve bu kaynaklar üzerindeki baskı, sürekliliği sorgulamanın gerekliliğini vurgulamıştır. Küresel zenginlik ve üretim-tüketim faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından bu olgular üzerine çalışmalar yapılması gereksinimi ortaya çıkmıştır. Bu noktada, toplumların gelişiminin sürekliliğinin ekonomik değerlendirmesi yerine, ekonomik, sosyal ve çevresel faktörleri içeren daha kapsamlı bir değerlendirme yapılması gerekmektir. Bu çalışmanın amacı, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilirlik arasındaki ilişkiyi aydınlatmaktır. Ayrıca döngüsel ekonomi ile ilgili detaylı açıklamalar ve değişik sektörler ölçeğinde sürdürülebilir kalkınma ile ilişkisi açıklanmıştır. Sonraki çalışmalarda bu sektörel incelemelerin derinleştirilmesi ve farklı sektörlerin incelenmesinin de literatüre faydalı olacağı düşünülmektedir.Keywords
Dairesel Ekonomi, Sürdürülebilirlik, Verimlilik, Operasyon YönetimiKaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri