Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Kaynaştırma Uygulaması Yapılan Okul Öncesi Sınıflarında Özel Gereksinimli ve Normal Gelişen Çocuklar Arasındaki Etkileşim ve Etkileşimi Arttırmada Öğretmene Düşen Görevler

Günümüzdeki yaşam koşullarındaki gelişmeler ve değişmeler çocukların eğitim kurumları ile erken yaşlardan itibaren tanışmasına ve akranları ile beraber eğitim almasına imkan sağlamaktadır. Bu durum çocuklar arasındaki etkileşimin güçlenmesine ve akran ilişkilerinin gelişmesine olanak sağlayarak sosyal duygusal gelişimlerini desteklemektedir. Etkileşimin ve akran ilişkilerinin gelişimi normal gelişim gösteren çocuklar kadar özel gereksinimli çocuklar için de oldukça önem taşımaktadır. Özel gereksinimli ve normal gelişen çocuklar arasındaki etkileşimin en kuvvetli olabileceği ortamlar kaynaştırma uygulamasının yapıldığı eğitim ortamıdır. Çocuklar arasındaki etkileşimin arttırılması onların akademik ve sosyal kazanımlarını olumlu yönde etkilemektedir. Özel gereksinimli çocukların akranlarıyla etkileşimleri akran grupları içindeki konumları ve akran ilişkilerinin yapıları onların ileriki eğitim dönemlerinde okula uyumlarını etkilemektedir. Okul öncesi dönem çocukların farklı özellikleri olan bireylere yönelik tutumlarının oluşmaya ve etkileşim becerilerinin gelişmeye başladığı kritik bir dönemdir. Bu nedenle öğretmenlerin çocuklar arasındaki etkileşimi etkileyen faktörleri göz önüne alarak çocuklar arasındaki etkileşimi güçlendirmeye ve sürdürmeye yönelik çalışmalar yapması oldukça önem taşımaktadır. Özel gereksinimli çocukların normal gelişen çocuklarla etkileşimlerini ve arkadaşlık ilişkilerini geliştirmek için sınıf içinde öğretmenler tarafından planlanan çok fazla fırsatla karşılaşmaya ihtiyaçları vardır. Öğretmenin etkileşimi desteklemede yardım etme ile bir adım geride durma arasında hassas bir dengede olmalıdır. Yani öğretmen yaptığı planlamalarda çocukların etkileşimini kolaylaştırmalı, kesintiye uğratmamalı ve kontrolü ele geçirmemelidir. Bu şekilde tüm çocukları içine alarak yapılan planlar ve etkileşimi arttırmak için geliştirilen stratejiler, özel gereksinimli çocuğun etkileşimlerini ve akran ilişkilerini olumlu yönde etkileyerek sosyal kabulünü arttırmakta; bununla birlikte özel gereksinimli çocuğun sınıf içindeki aidiyet duygusunu geliştirmektedir. Bu doğrultuda, bu çalışmada özel gereksinimli ve normal gelişim gösteren çocuklar arasındaki etkileşim ve etkileşimi arttırmada öğretmene düşen görevler ilgili literatüre dayalı olarak yorumlanarak açıklanacaktır.Anahtar Kelimeler
kaynaştırma, etkileşim, özel gereksinimli çocuk, normal gelişen çocuk

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri