Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


SANAT SEMPOZYUMLARININ VE ÇALIŞTAYLARIN (WORKSHOP) SERAMİK SANAT EĞİTİMİNE KATKISI

21. yüzyılın ikinci yarısı çağdaş sanat kavramının plastik sanatlar üzerinden yeniden şekillenmesini sağlamıştır. 19. yüzyıldan itibaren modern dünyayı oluşturan pozitif bilimler, analitik düşünce sistemi, endüstri devrimi ve teknolojinin sürekli gelişmesi sonucunda “eğitim” ve “sosyal bilimler” önemli bir ivme kazanmıştır. Özellikle alanımızı ilgilendiren çağdaş seramik sanatı da tüm bunlara eşdeğer bir gelişme göstererek beslendiği köklü geleneksel kültürü bireysel yaratım süreci ile yeniden ortaya koyar. Bir plastik malzeme olarak seramik tüm üretim ve düşünsel geleneğinin çağdaş yöntemleri ile böyle bir sürecin içinden geçerek, sanat nesnesinin malzemesi olur. Seramiğin malzemeden soyutlanarak farklı bir sanat diline dönüşmesi ise çağdaş seramik sanatının ve akademik sanat eğitiminin temellerini oluşturan bu süreçte şekillenmiştir. Ülkemizde ve dünyanın birçok ülkesinde neredeyse akademik sanat eğitimi ile aynı paralelde gerçekleşen sempozyum ve çalıştaylar onlarca yıldan beri sanat eğitiminin açık atölyeleri olarak sanatçı–öğrenci buluşmaları bağlamında sanat eğitimine önemli katkılar sağlamaktadır. Diğer bağlamda akademik sanat eğitiminde temellerini oluşturan kavramsal ve deneysel gözleme dayalı süreç, yani ders kapsamında öğretilen öznel ve nesnel tüm kazanımlar akademik sanat eğitiminin içeriğini belirlerken, çağın gelişme ve değişimlerine paralel olarak özgün bireysel sanatçı kimliğinin oluşmasına da önemli katkılar sağlamaktadır.Anahtar Kelimeler
Çalıştay, sanat eğitimi, seramik, atölye.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri