Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN TÜKETİM DAVRANIŞLARINA KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEKLEMİ İLE SOSYOLOJİK BİR BAKIŞ

Bu çalışmanın konusu üniversiteli gençlerin tüketim davranışlarıdır. İnsan yaşayabilmek için tüketmek zorundadır. Bir alışkanlık olarak tüketim, bireylerin gündelik yaşamlarının neredeyse tamamını kapsamaktadır. Tüketimin şekli ve içeriği zaman içerisinde değişmiş ve günümüzdeki halini almıştır. Bugün gerçek ve sahte ihtiyaçların iç içe girdiği bir tüketim alışkanlığı söz konusudur. Gençler yaşadıkları olgunlaşma döneminin sosyal ve psikolojik özelliklerine bağlı olarak fazla tüketmeye eğilimlidir. Bu nedenle gençler üreticilerin hedefi haline gelmektedir. Gençler içerisinde ise üniversiteli gençler dikkatleri üzerine çekmektedir. Çünkü üniversite çağına gelinmesi ile birlikte başka şehirlerde eğitimine devam eden gençler, kendi ekonomilerini kendileri yönetmek durumda kalarak ailelerinden bağımsızlaşmaya başlamaktadırlar. Bu durum üniversiteli gençlerin tüketim konusundaki kararlarını kendilerinin vermesini gerektirmektedir. Gençlerin bu özelliklerinin farkına varan üreticiler kitle iletişim araçları ve reklamlar ile gençleri markaj altına almaktadırlar. Bu noktadan hareketle çalışmada üniversiteli kız ve erkek öğrencilerin tüketime bakışı ve tüketim davranışları açısından benzerlik ve farklılıkları olup olmadığı, var ise bu farklılıkların neler olduğu ve bunda toplumsal cinsiyet algısının rolü ortaya konulmak istendi. Çalışma gençlerin tüketimi algılayış ve yaşayış biçimlerini görme açısından önemlidir. Çünkü gençler geleceğin yetişkinleri, anne-babalarıdır. Çalışmada öncelikle tüketim kavramı tanımlanmıştır. Ardından tüketim toplumunun gelişimi, tüketim davranışları ve gençlerin tüketim toplumundaki durumu ele alınmıştır. Çalışmada son olarak sahadan elde edilen veriler analiz edilerek üniversiteli gençlerin tüketim davranışları sosyolojik bakış açısı ile değerlendirilmiştir. Üniversiteli gençlerin tüketim davranışlarını incelemek için nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. 20’si kız, 8’i erkek olmak üzere toplam 28 öğrenci ile yarı yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Görüşmelerde katılımcıların, tüketime bakışları, alışverişi niçin, ne sıklıkla yapmayı tercih ettikleri, ürünü alırken nelere dikkat ettikleri, ürünün kendileri için neler ifade ettiği gibi konular irdelenmiştir. Çalışma sonucunda erkek öğrencilerin tüketimi temel ihtiyaçlarını karşılamak olarak değerlendirdiği ve ihtiyacı temel alarak tükettikleri görülmüştür. Buna karşılık kız öğrencilerin ise tüketimi temel ihtiyaçlarını karşılamanın yanında para harcamak olarak nitelendirdikleri ve hedonik tüketime yöneldikleri görülmüştür.Anahtar Kelimeler
Tüketim, tüketim davranışları, genç tüketimi, toplumsal cinsiyet.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri