Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


SOSYO-EKONOMİK VE ÇEVRESEL YÖNLERİYLE FİLYOS VADİ PROJESİ

Çalışmaya konu olan “Filyos Vadi Projesi”; Batı Karadeniz’de Zonguldak ili sınırları içerisinde, Filyos yatırım sahası kapsamında yer alır. Söz konusu proje, Çaycuma şehri ile Filyos Kasabası arasında Filyos çayı vadisi boyunca denizden kara içerisine doğru yaklaşık 25 km. uzunluğunda, 19 bin dönüm araziyi kapsamaktadır. Taşkömürü işletmelerinin üretim ve istihdam durumundaki daralma neticesinde 2000’li yıllardan sonra göç veren bir il haline gelen Zonguldak için “Filyos Vadi Projesi” büyük önem taşımaktadır. Projenin hayata geçirilmesi neticesinde kurulacak yeni sanayi tesisleri ile yörenin çekim merkezi olması beklenmektedir. Bunun yanı sıra proje kapsamında kurulacak limanla birlikte başta Bartın ve Karabük illeri olmak üzere Kastamonu, Bolu, Çankırı ve Ankara gibi illeri de kapsayan geniş bir hinterlanda sahip olması hedeflenmektedir. Filyos Vadi Projesi sahası ve çevresi aynı zamanda önemli doğal ve beşeri değerler barındırmaktadır. Filyos Deltası Yaşam Alanı çok sayıda canlıya ev sahipliği yapmaktadır. Söz konusu alan göçmen kuşların uğrak alanlarından biri durumundadır. Delta sahası aynı zamanda tarımsal potansiyeli yüksek arazilere sahiptir. Ayrıca proje alanının hemen batısında çok sayıda Roma dönemi kalıntısına sahip Tios antik kenti bulunmaktadır. Projenin uygulama safhasında, bu doğal ve kültürel varlıkların korunmasına da mutlak özen gösterilmelidir. Bu çalışmada Zonguldak yöresi açısından önemli bir istihdam alanı oluşturması beklenen Filyos Vadi projesi, coğrafi bakış açısıyla ele alınmış; projenin çevresel etkileri, yatırım kapsamı, bölgesel kalkınma ve istihdama etkileri ile yöre halkının beklentileri gibi hususlar irdelenmiştir.Anahtar Kelimeler
Çaycuma, Filyos Vadisi, Filyos Vadi Projesi, Bölgesel Kalkınma

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri