Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


BATILI SEYYAHLAR GÖZÜNDEN OSMANLI İSTANBUL’UNDA “KÖPEKLER”

İlkçağ'dan bugüne insanın hayvanlarla ilişkisi çok farklı aşamalar kaydetmiştir. Bunu, özellikle sokak köpekleri özelinde görmek mümkündür. İnsanoğlu, köpeklerle kimi zaman dost olmuş; kimi zaman zehirleyerek öldürmüş, kimi zamansa topluca sürgün etmiştir. Bu çalışma ile, Osmanlı İstanbul’unu ziyaret eden birçok Batılı seyyahın eserlerinde, sokak köpeklerine nasıl yer verildiği üzerinde durulmaya çalışılmıştır. Seyyahların anlattıklarına göre köpekler, kent dokusunun vazgeçilmez unsurlarıdır. Müslümanlar, her ne kadar evlerine köpek almasalar da onlara merhametle ve şefkatle yaklaşmışlar, onların beslenmesine özen göstermişlerdir. Sokak köpeklerine bakmayı sevap olarak addetmişler, bunu Allah rızası için yaptıklarını ifade etmişlerdir. Hatta sokaklarda, uzun bir sırık üzerine dizilmiş ciğer, dalak gibi sakatatları taşıyan adamlar (Mancacılar) da köpeklerin beslenmesinde önemli rol oynamışlardır. Fakat XIX. yüzyıl itibariyle sokakların temizlenmesi ve modern bir şehir atmosferi oluşturmak amacıyla binlerce başıboş sokak köpeği toplanıp sürgün edilmiştir. Bu durum, her ne kadar sayılarının azalmasına neden olmuşsa da şehirde varlıklarını sürdürmeye devam etmişlerdir. Netice olarak bu çalışmada, XVI.-XIX. yüzyıllar arasında İstanbul’u ziyaret eden bazı Batılı seyyahlar gözünden, Müslümanlar tarafından sokak köpeklerine gösterilen şefkat ve hassasiyet konusuna yer verilmesi amaçlanmıştır.Anahtar Kelimeler
Osmanlı Devleti, İstanbul, Batılı Seyyahlar, Sokak Köpekleri, Manca ve Mancacılar

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri