Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


DOĞRU MESLEK TERCİHİNDE DUYGUSAL ZEKANIN VE MESLEKİ BECERİLERİN ETKİSİNİN BELİRLENMESİ İÇİN MODEL GELİŞTİRİLMESİ: SAKARYA-ERENLER İLÇESİ ÖRNEĞİ

Bireylerin meslek seçimi yaşantısını önemli ölçüde etkilemektedir. Günümüzde meslek seçimi sekiz yıllık temel eğitimden sonra okul tercihi ile başlamaktadır. Meslek lisesini tercih eden öğrenciler lise ikinci sınıfa geçerken çeşitli etkenlere bağlı bölüm (meslek alanı) tercihleri yaparak e-okul aracılığıyla yerleştirilmektedir. Bu etkenler doğru belirlenirse öğrenci tercih yaparken doğru kararlar alarak başarılı ve mutlu olacağı meslek dalını seçmiş olacaktır. Meslek lisesi öğrencilerinin severek öğrenim göreceği bir meslek alanını seçmesi, öğretmenlerin ilgi duyan öğrencilerle eğitim ortamında bulunması, öğretmenlerin meslek doyumu alması, öğrencilerin öğrenmeye meraklı olması, okulun daha az disiplin sorunları ile uğraşması vb. gibi olumlu sonuçlara sebep olacaktır. Tüm bu nedenler öğrencilerin doğru meslek tercihlerinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Bu araştırmada Sakarya İli Erenler ilçesinde bulunan iki meslek lisesinde, araştırmacılar tarafından oluşturulan anket, lise 9,10,11 ve 12.sınıflarda okuyan öğrencilerin % 30 u alınarak toplam 622 öğrenciye uygulanmıştır. Araştırmanın amacı, öğrencilerin kendini tanıma bölümünden yararlanarak duygusal zeka puanlarını ölçmek, mesleki beceri puanlarını belirlemek, okula, cinsiyete, sınıf seviyesine, meslek alanlarına (bölümlere) göre farklılıklarını görmek, farklılığın gücünü ölçmek, mesleki beceriler ile duygusal zeka faktörleri arasındaki ilişkiyi inceleyerek bir model oluşturmaktır. Analizler sonucunda model geliştirilmiş ve duygusal zeka puanları bakımından farklılığın gücü olarak iki lise arasında 1,0 , bölümlere göre 0,024 değerinde anlamlı farklılık ortaya çıkmıştır. Ancak cinsiyet ve sınıf düzeyine (9,10,11,12) göre farklılık ortaya çıkmamıştır. Mesleki beceri puanları bakımından farklılığın gücü okul için 0,6, cinsiyet için 0,4, sınıf seviyesine için 0,1 , bölümlere için 0,08 anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. Korelasyon analizine göre de duygusal zeka faktörleri arasında %100, mesleki beceriler arasında % 100, duygusal zeka ile mesleki beceriler arasında ise % 87 oranında anlamlı ilişki ortaya çıkmıştır.Anahtar Kelimeler
Duygusal zeka, meslek lisesi, mesleki beceri

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri