Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


BANKALARDA RİSK KÜLTÜRÜ: GAZİANTEP’TE FAALİYET GÖSTEREN BANKALARDA BİR ARAŞTIRMA

Ulusal veya uluslararası pazarda faaliyet gösteren kamu ve özel bankaları, küreselleşmenin yaygınlaşmasına paralel olarak teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler sonucunda üretilen yeni bankacılık teknikleri ve türev ürünler nedeniyle pazarda yoğun rekabet ile karşı karşıya kalmışlardır. Bankaların artan rekabet sonucu karşılaşacağı riskleri başarılı bir şekilde yönetmek ve muhtemel risklerin yaratacağı tehlikeleri en aza indirmek amacıyla kendi bünyelerinde güçlü bir risk kültürü inşa etmeleri ayakta kalmaları için bir zorunluluktur. Bu çalışma ile Gaziantep ilinde faaliyet gösteren kamu ve özel banka yöneticilerinin risk kültürüne yaklaşımları ve risk kültürü hakkındaki bilgi düzeyleri ölçülmeye çalışılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, kamu ve özel banka yöneticilerinin demografik özellikleri ile risk kültürü ve risk kültürünün alt boyutları olan; kurallara bağlılık ve etik sorunlar, itiraz etme ve tepki koyma ve liderlik ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiş; performans, iletişim, yeterlilik ve eğitim, risk ölçümü ve risk algısı alt boyutları ile herhangi bir anlamlı farklılık bulunamamıştır.Anahtar Kelimeler
Risk yönetimi, risk kültürü, güçlü risk kültürü, zayıf risk kültürü

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri