Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


DEMOCRATISATION PHASES OF THE EUROPEAN UNION

Avrupa Birliği ekonomik amaçlarla kurulmuştur ve kendine has bir yapısı vardır. Avrupa Birliği’Nin digger ulus-devletler gibi bir demokratik yapısı olması beklenememektedir. Birlik demokrasi açıklığı sebebiyle sürekli eleştirilmektedir. Demokrasi açığını kapatabilmek için birçok adım atılmıştır. Bu adımlar iki başlık altında toplamak mümkündür. Bunlardan ilki, Demokratik meşruiyetin Avrupa vatandaşları düzeyinde sağlanmasıdır. Avrupa Vatandaşları Girişimi, özellikle bu amaçla gerçekleştirilen bir uygulamadır. İkinci başlıkta ise, kurumlar düzeyinde demokrasiden söz etmek gerekmektedir. Kurumsal düzeydeki meşruiyetin sağlanması, Avrupa Parlamentosu’nun gücünün artırılması ve Avrupa vatandaşlarının seçimlere direct katılımının sağlanması ile gerçekleşebilecektir. Dolayısıyla bu çalışmada, Birliğin demokrasi açığını kapatmak adına aldığı önlemleri ve bu önlemlerin demokratikleşme sürecinde nasıl işlediği değerlendirilmeye çalışılacaktır.Anahtar Kelimeler
Demokratikleşme, Demokrasi Açığı, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Vatandaşları Girişimi

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri