Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


İŞLETMELERİN PERSONEL SEÇİMİNDE LİSANS VEYA ÖNLİSANS MEZUNLARINI TERCİH ETME KRİTERLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

İşletmelerin sektörel düzeyde rekabet üstünlüğü elde etme çabalarında ortaya çıkan en önemli problemlerden birisi de, nitelikli insan gücüne duyulan gereksinimin karşılanabilmesidir. İşletmelerde nitelikli iş gücü sağlamaya yönelik kararlar alınırken asıl amaç işletmenin kârını maksimum düzeye çıkarmaktır. Sermayeleri ne kadar güçlü olursa olsun, nitelikli insan gücüne sahip olmayan işletmelerin başarılı olması, rakipleri ile rekabet edebilmesi, piyasada pazar paylarını arttırması ve hedeflerine ulaşması zor olacaktır. Bu bağlamda, işletme faaliyetlerinin verimli olabilmesi için, işe uygun ve nitelikli iş gücünün istihdam edilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada işletmelerin aynı iş için gereksinim duyulan elemanların istihdamıyla ilgili olarak, lisans ve ön lisans mezunlarından hangisini tercih ettikleri ve bu tercihlerin hangi etkenlere bağlı olarak değişkenlik gösterdiği araştırılmıştır. Bu kapsamda, büyüklüklerine ve faaliyet alanlarına göre işletmelerin istihdam tercihlerinde ortaya çıkacak olan farklılıkları tespit etmek amacıyla, Bursa’da değişik sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler arasında 22 sorudan oluşan yüz yüze bir anket çalışması yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar SPSS 22.0 programında analiz edilerek değerlendirilmiştir.Anahtar Kelimeler
Personel seçimi, Ön lisans, lisans, İşletme, İnsan kaynakları.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri