Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


MINORITY RIGHTS IN THE EUROPEAN UNION LAW AND MEDITERRANEAN MINORITIES

Azınlık sorunları hem dünya siyasetinde hem de Avrupa Birliği politikalarında tartışmalı konular arasında yer almaktadır. Azınlıkların hakları ve bunlarla ilgili düzenlemeler hakkında sürekli gelişmeler olmaktadır. Ancak azınlık tanımının belirsizliğinden dolayı, bu kuralların uygulanmasının ülkeden ülkeye değişebileceği görülmektedir. Avrupa Birliği'nin kurucu antlaşmalarında azınlık hakları ile ilgili düzenlemeler yer almaktadır; ancak ülkeler kendi çıkarları doğrultusunda farklı politikalar uygulayabilmektedir.

Bu çalışma, azınlıkların hukuki durumunu Avrupa Birliği kurucu antlaşmaları ve AB hukuku bağlamında açıklamayı amaçlamaktadır. Bu çalışmanın ana tartışması, azınlıklarla ilgili düzenlemelerin tüm Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanıp uygulanamayacağı sorusuna cevap bulmaya çalışmaktır. Bir vaka çalışması olarak Akdeniz azınlıklarının durumu seçilmiştir. Bu bağlamda, azınlıkların Avrupa Birliği hukukundaki yasal konumu ve Akdeniz azınlıklarının hakları analiz edilecek ve karşılaştırılacaktır.Anahtar Kelimeler
Avrupa Birliği Hukuku, Azınlık Hakları, Azınlık Politikaları, Akdeniz Azınlıkları

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri