Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Bilgi Yönetimi ve Örgütsel Sapma Davranışları Arasındaki İlişkiye Yönelik Alan Araştırması

Bu çalışmanın genel amacı; bilgi yönetiminin örgütsel sapma davranışları arasında ilişki olup olmadığını belirlemeye yöneliktir. Çalışma, örgütsel bilgi yönetimi algısı ve alt boyutları ile örgütsel sapma davranışları ve boyutları arasındaki ilişki olup olmadığını belirlemeye yönelik olduğundan ilişkisel model olarak tasarlanmıştır. Araştırmanın evrenini Gaziantep ilinde imalat sektöründe orta ölçekli işletme statüsünde olan 357 adet işletmede çalışan toplam 19.864 personel oluşturmaktadır. Araştırma grubunu ise ana evreni temsilen 382 katılımcı oluşturmaktadır. Araştırmada veri elde etmek için Churchill (1979) tarafından geliştirilmiş ve Lee, Lee ve Kong (2005) tarafından kullanılmış olan “bilgi yönetimi ölçeği” ile Robinson ve Bennett (1995) tarafından geliştirilen “Örgütsel Sapma Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin istatistiki çözümlerinde SPSS 21.0 programı kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre bilgi yönetimi ve örgütsel sapma davranışları arasında düşük düzeyde istatistiki yönden anlamlı negatif bir ilişki olduğu görülmektedir. Bu sonuçla birlikte bilgi yönetimine yönelik çalışmaların, örgütsel sapma davranışlarını azaltabileceği sonucuna ulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler
Bilgi Yönetimi, Örgütsel Sapma Davranışları, İmalat İşletmeleri

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri